Croeso i'n gwefan newydd lle gewch chi mwy o newyddion a lot mwy o gynnwys! Diolch i chi o flaen llaw am eich hamynedd wrth i ni ddiweddaru'r tudalennau i gyd.

Parcio

Parcio

TATA STEEL

Maes parcio preifat i bobl sydd â thrwydded yn unig yw Tata Steel, ac mae unrhyw un yn cael prynu trwydded. Maen nhw'n costio £64.00.

Parc y Scarlets

Mae 26 o lefydd parcio i bobl anabl ym maes parcio'r stadiwm. Mae'n bosibl prynu'r rhain ar ddechrau pob tymor ond dim ond i bobl sydd â Thocyn Tymor a Bathodyn Glas y maen nhw ar gael. Mae 3 lle parcio anabl ar gael hefyd ar ddiwrnod gêm. Bydd y rhain yn cael eu gwerthu ar sail y cyntaf i'r felin, am £5 yr un. Bydd rhaid ichi ddangos prawf bod gennych chi Fathodyn Glas a bydd angen ichi brynu'r lle cyn diwrnod y gêm. Mae man gollwng i bobl Anabl wrth Eisteddle Castell Howell (Eisteddle'r De), ac mae'n bosibl defnyddio hwn hyd at awr cyn y chwiban cyntaf. O fewn awr i'r chwiban cyntaf, mae man gollwng i bobl anabl yn Heol Maes y Dafen.*. Dim ond pobl sydd â hawl sy'n cael parcio car y tu mewn i Barc y Scarlets.

Maes Parcio B

Bydd Maes Parcio B, sy'n faes talu ac arddangos, ar agor i bob cefnogwr cyn pob un o gemau'r Scarlets ar sail y cyntaf i'r felin. Mae dros 450 o lefydd parcio i geir ar gael. Y pris i barcio ym Maes Parcio A a B yw £3 y cerbyd. Mae'r maes parcio drws nesa i'r Dderwen Ddigoes ar yr ochr dde.

Mynediad i'r Meysydd Parcio

Os byddwch chi'n teithio o Abertawe; trowch i'r chwith oddi ar gylchfan Parc Manwerthu Pemberton, dilynwch yr arwyddion ffordd. Ar ôl ichi gyrraedd y gylchfan fach, bydd maes parcio B yn syth o'ch blaen.

Mae maes parcio Gwaith Corus yn syth ymlaen.

TEITHIO O'R GORLLEWIN ( CANOL Y DREF):

Ar gylchfan Trostre, cymerwch yr ail dro i'r chwith ac wedyn y trydydd tro i'r chwith oddi ar gylchfan Parc Manwerthu Pemberton. Dilynwch yr arwyddion, ac ar ôl ichi gyrraedd y gylchfan fach, bydd maes parcio B yn syth o'ch blaen.

TEITHIO O FFORDD YR ARFORDIR A PHARC MANWERTHU TROSTRE:

Ar gylchfan Trostre, cymerwch yr ail dro i'r chwith ac wedyn y trydydd tro i'r chwith oddi ar gylchfan Parc Manwerthu Pemberton. Dilynwch yr arwyddion, ac ar ôl ichi gyrraedd y gylchfan fach, bydd maes parcio B yn syth o'ch blaen.

TEITHIO O'R M4 (GOGLEDD)

Ar gylchfan Trostre, cymerwch yr ail dro i'r chwith ac wedyn y trydydd tro i'r chwith oddi ar gylchfan Parc Manwerthu Pemberton. Dilynwch yr arwyddion, ac ar ôl ichi gyrraedd y gylchfan fach, bydd maes parcio B yn syth o'ch blaen.

LLWYBRAU I'R STADIWM O FAES PARCIO B, A MAES PARCIO GWAITH CORUS

Os byddwch chi'n dod o Faes Parcio A neu B, cerddwch i gyfeiriad cornel gogledd-ddwyrain Maes Parcio B a chroesi'r ffordd er mwyn cyrraedd y llwybr sy'n mynd o dan y ffordd. Os ydych chi'n dod o Faes Parcio Gwaith Corus dilynwch y llwybr o'r Maes Parcio i gyrraedd y llwybr sy'n mynd o dan y ffordd.