Lolfa Heineken

Lletygarwch Heineken

Cyflwynwyd Lolfa Heineken ar ddechrau tymor 2017-18. Mae’r lolfa yn cynnig awyrgylch braf lle mae cwsmeriaid yn gallu mwynhau pryd o fwyd cyn y gêm yn ogystal â seddau o safon uchel yn Stand y De. Mae’r pecyn yn cynnwys:

  • Mynediad i Lolfa Heineken 2 awr cyn y gic gyntaf ac hyd at 2 awr ar ôl y chwiban olaf
  • Tocyn swyddogol
  • Pryd o fwyd dau gwrs wedi ei weini cyn y gêm
  • Bar talu yn Lolfa Heineken
  • Rhaglen swyddogol i bob un o’ch gwesteion
  • WiFi am ddim
  • Teledu Sky a BT Sport yn y Blwch
  • Staff lletygarwch i’ch cynorthwyo chi a’ch gwesteion trwy gydol y dydd

 

SUT ALLWN NI EICH HELPU?

NAWDD

I ddarganfod sut y gall eich busnes fanteisio ar bartneriaeth nawdd gyda'r Scarlets, cysylltwch drwy ffonio 01554 783944 neu e-bostiwch commercial@scarlets.wales.

HYSBYSEBU

Am restr o'r cyfleoedd hysbysebu sydd ar gael, cysylltwch a gallwn drafod eich gofynion personol, ffoniwch 01554 783944 neu e-bostiwch commercial@scarlets.wales.

LLETYGARWCH DIWRNOD GÊM

Os hoffech mwy o wybodaeth neu i archebu un o'n pecynnau arbennig, ffoniwch 01554 783944 neu e-bostwich commercial@scarlets.wales.

CYFLEUSTERAU

Stadiwm Parc y Scarlets yw un o leoliadau gorau ar gyfer cyfarfodydd a digywddiadau yng Ngorllewin Cymru, darganfyddwch mwy am gynedleddau, ciniawau, priodasau a phartïon Nadolig, ffoniwch 01554 783939 neu e-bostwich info@scarlets.wales.