Pecynnau Blwch

Mae pecynnau lletygarwch y Scarlets yn cynnig profiad o’r radd uchaf i chi fwynhau gyda’ch gwesteion, teulu a ffrindiau. Mae yna ystod eang o becynnau lletygarwch ar gael gyda rhywbeth at ddant pawb. Mae ein pecynnau lletygarwch yn gweddu i’r cyffro a’r awyrgylch deinamig.

Aelodaeth Clwb Busnes

Mae gan brofiad diwrnod gêm y Scarlets enw da iawn am fod yn un o'r profiadau chwaraeon mwyaf cofiadwy a phleserus yng Nghymru. Rydym yn cyfuno brand ac arddull rygbi y Scarlets ar y cae gyda phrofiad arbennig yn ein Lolfa Quinnell. Mae’n le gwych i rhwydweithio ac ymlacio.

Mae Aelodaeth Clwb Busnes First Choice Flooring yn cyfuno awyrgyclh a chyffro diwrnod rygbi â chysur ein cyfleusterau lletygarwch blaenllaw. P'un a ydych am greu argraffu ar eich cleientiaid presennol neu ddarpar gleientiaid, neu dreulio amser gyda'ch teulu a'ch ffrindiau, rydych chi'n siwr o gael profiad cadarnhaol iawn.

Mae’n fwy na lletygarwch o’r radd flaenaf, mae’n ddiwrnod arbennig. Dyma gyfle i chi ryngweithio â chefnogwyr rygbi tebyg a phobl sy’n gwneud penderfyniadau ar draws ystod eang o sectorau.

I ddeall y manteision sy'n gysylltiedig â dod yn Aelod Clwb Busnes First Choice Flooring, cysylltwch â'r Tîm Masnachol ar 01554 783944.

Blychau Lletygarwch

Cyfle i chi brofi diwrnod arbennig mewn steil a defnydd personol o flwch lletygarwch ym Mharc y Scarlets.

Ymlaciwch cyn y gêm gyda phryd o fwyd tri chwrs cyn symud i’ch sedd tu allan i’r blwch lletygarwch yn barod ar gyfer y gic gyntaf. Gyda phymtheg blwch wedi eu henwi ar ôl rhai o arwyr Llanelli a’r Scarlets ry’n ni’n falch iawn o arddangos ein treftadaeth; mae pob blwch yn le perffaith i ddod a’ch gwesteion neu i fwynhau dathliad gyda theulu a ffrindiau.

Pecynnau Blwch Lletygarwch

Categori A 

 • Ar gael i 10 i 12 o westeion
 • Mynediad i Flwch Lletygarwch am ddwy awr cyn y gic gyntaf ac hyd at 2 awr wedi’r chwiban olaf
 • Balconi preifat tu allan i’ch blwch gyda deg sedd sy’n cynnig golygfa arbennig o’r cae
 • Pryd o fwyd tri chwrs wedi ei weini cyn y gêm a lluniaeth ysgafn ar ôl y gêm
 • Bar talu yn y Blwch
 • Rhaglen swyddogol i bob un o’ch gwesteion
 • WiFi am ddim
 • Teledu Sky a BT Sport yn y Blwch
 • 2 le parcio ochr draw i’r stadiwm
 • Staff lletygarwch i’ch cynorthwyo chi a’ch gwesteion trwy gydol y dydd

Pecyn ar gael ar gyfer:

Ospreys // Blues // Southern Kings // Bath Rugby // Toulon

Categori B 

 • Ar gael i 10 i 12 o westeion
 • Mynediad i Flwch Lletygarwch am ddwy awr cyn y gic gyntaf ac hyd at 2 awr wedi’r chwiban olaf
 • Balconi preifat tu allan i’ch blwch gyda deg sedd sy’n cynnig golygfa arbennig o’r cae
 • Pryd dau gwrs wedi ei weini cyn y gêm a lluniaeth ar ôl y gêm
 • Bar talu yn y Blwch
 • Rhaglen swyddogol i bob un o’ch gwesteion
 • WiFi am ddim
 • Teledu Sky a BT Sport yn y Blwch
 • 2 le parcio ochr draw i’r stadiwm
 • Staff lletygarwch i’ch cynorthwyo chi a’ch gwesteion trwy gydol y dydd

Pecyn ar gael ar gyfer:

Munster // Connacht // Dragons // Edinburgh // Benetton // Zebre // Glasgow // Leinster // Ulster 

Lletygarwch Heineken

Cyflwynwyd Lolfa Heineken ar ddechrau tymor 2017-18. Mae’r lolfa yn cynnig awyrgylch braf lle mae cwsmeriaid yn gallu mwynhau pryd o fwyd cyn y gêm yn ogystal â seddau o safon uchel yn Stand y De. Mae’r pecyn yn cynnwys:

Categori A 

 • Mynediad i Lolfa Heineken 2 awr cyn y gic gyntaf ac hyd at 2 awr ar ôl y chwiban olaf
 • Tocyn swyddogol
 • Pryd o fwyd dau gwrs wedi ei weini cyn y gêm
 • Bar talu yn Lolfa Heineken
 • Rhaglen swyddogol i bob un o’ch gwesteion
 • WiFi am ddim
 • Teledu Sky a BT Sport yn y Blwch
 • Staff lletygarwch i’ch cynorthwyo chi a’ch gwesteion trwy gydol y dydd

Pecyn ar gael ar gyfer:

Ospreys // Blues // Southern Kings 

Categori B 

 • Mynediad i Lolfa Heineken 2 awr cyn y gic gyntaf ac hyd at 2 awr ar ôl y chwiban olaf
 • Tocyn swyddogol
 • Pryd o fwyd dau gwrs wedi ei weini cyn y gêm
 • Bar talu yn Lolfa Heineken
 • Rhaglen swyddogol i bob un o’ch gwesteion
 • WiFi am ddim
 • Teledu Sky a BT Sport yn y Blwch
 • Staff lletygarwch i’ch cynorthwyo chi a’ch gwesteion trwy gydol y dydd

Pecyn ar gael ar gyfer:

Munster // Connacht // Dragons // Edinburgh // Benetton // Zebre // Glasgow // Leinster // Ulster

HOW CAN WE HELP YOU?

SPONSORSHIP

To find out how your business can benefit from a sponsorship partnership with Scarlets please get in touch by calling 01554 783944 or email commercial@scarlets.wales

ADVERTISING

For a list of available advertising opportunities, please get in touch and we can discuss your individual requirements, call 01554 783944 or email commercial@scarlets.wales

MATCHDAY HOSPITALITY

If you'd like more information, or to book any of our fantastic packages, please call 01554 783944 or email commercial@scarlets.wales

FACILITIES

Parc y Scarlets Stadium is one of West Wales' premier Meetings and events venues, find out more about conferences, banqueting, weddings and Christmas parties, call 01554 783939 or email events@scarlets.wales.