Scarlets MiCLub

Scarlets MiClub

Scarlets MiClub

Scarlets MiClub

No Welsh content entered

Join Cochyn’s Online Easter Egg Hunt for the chance to win a feast of prizes! Easter is here and to celebrate why not join Cochyn’s Online Easter Egg Hunt, where you can win some EGGstraordinary prizes. These include: Short break holiday at a family holiday park, Hospitality box to enjoy with your family in the new season (worth £1000+), Easter hamper, Scarlets polo shirt, £50 sports clothing voucher and 4 terrace tickets to watch the Glamorgan v Somerset cricket fixture on Thursday 18th July 2019. What YOU need to do: Solve our daily riddles from the 19th-22nd, which will point you in the direction of specific Scarlets sponsors. Head to the relevant sponsor sites (website or social media) and try and find our hidden easter eggs. The eggs will have significant Scarlets dates painted on them, so make sure to take note of these! There are a total of 6 eggs and you need to find them all for a chance to win! Note down all the dates from the 6 hidden eggs you find and submit your answers via the link provided on Monday 22nd to be in with a chance to win these wonderful prizes... Prize 1 - Holiday park stay & Easter hamper Prize 2 - Hospitality box to enjoy with your family in the new season (worth £1000+) & Scarlets polo shirt Prize 3 - £50 sports clothing voucher & 4 terrace tickets for a Glamorgan cricket fixture. The winners who correctly name all 6 dates will be selected at random on Tuesday, April 23! So join in our Easter EGGstravaganza and make it a holiday weekend to remember with the Scarlets. // Ymunwch â Helfa Wyau Pasg Cochyn i gael y cyfle i ennill gwledd o wobrau! Mae'r Pasg bellach yma ac i ddathlu pam na wnewch chi ymuno â Helfa Wyau Pasg Cochyn lle gallwch ennill rhai gwobrau? Maent yn cynnwys: Arhosiad byr mewn parc gwyliau teuluol, Blwch Lletygarwch i fwynhau gyda’r teulu yn y Tymor newydd (werth £1000+), Hamper Pasg, crys polo y Scarlets, taleb dillad chwaraeon o £50 a phedwar tocyn i wylio criced Morgannwg ar Dydd Iau 18fed o Orffennaf 2019. Y cyfan sydd rhaid i chi ei wneud yw; Datrys ein brawddegau dyddiol rhwng y 19 -22 o Ebrill a fydd yn eich cyfeirio at un o noddwyr y Scarlets. Yna, ewch i wefan neu safleoedd cymdeithasol y noddwr a cheisiwch ddod o hyd i wy wedi'i guddio ar un o'u tudalennau. Bydd gan yr wy ddyddiad arwyddocaol yn hanes y Scarlets wedi'i beintio arno! Mae yna gyfanswm o 6 wŷ ac mae’n rhaid i chi ddarganfod hwy i gyd i gael y cyfle i ennill! Gwnewch nodyn o’r dyddiadau pwysig o’r 6 wŷ rydych yn darganfod, yna cyflwynwch eich atebion trwy’r ddolen a roddir ar Ddydd Llun 22ain i fod a chyfle i ennill y gwborau gwych yma... Gwobr 1 - Arhosiad parc gwyliau penwythnos a hamper Pasg Gwobr 2 - Blwch Lletygarwch i’r teulu oll yn ystod y Tymor Newydd (gwerth £1000+) a chrys polo y Scarlets Gwobr 3 - Taleb dillad chwaraeon o £50 a phedwar tocyn teras ar gyfer gêm griced Morgannwg Bydd yr enillwyr sy'n enwi'r chwe dyddiad yn gywir yn cael eu dewis ar hap ddydd Mawrth, Ebrill 23! Felly ymunwch yn ein Helfa Pasg a'i wneud yn benwythnos gwyliau i'w gofio gyda'r Scarlets.