Pwynt bonws ar gyfer y Scarlets yn Nulyn

Pwynt bonws ar gyfer y Scarlets yn Nulyn


VS


Leinster
Scarlets

22 - 17

Leinster
Scarlets

22 - 17
HT: 0-10

25 Ion 2019
19:35
Royal Dublin Society

Guinness PRO14
Ref: Marius Mitrea

Adnewyddodd y Scarlets eu cyrff ar ôl gêm gorfforol yn erbyn Racing 92 y penwythnos diwethaf ac yn barod i wynebu'r gorau o'r gorau heno yn yr Arena RDS wrth i ni ail-lunio rownd derfynol y llynedd yn erbyn Leinster ond y tro hwn mewn awyrgylch gwlyb a gwyntog.

 

Gyda nifer o chwaraewyr rhyngwladol i ffwrdd yng ngwersyll Chwe Gwlad Cymru, mae Pivac yn enwi sgwad cryf er gwaethaf hyn, gyda nifer o gyrff newydd yn y XV cychwyn yn rhoi cyfle iddynt arddangos eu doniau. Wedi dweud hyn, mae Warren Gatland wedi rhyddhau Jake Ball i fod ar gael i'w ddewis wrth iddo gymryd ei le yn rhif 4 am y tro cyntaf ers ei anaf. Ein Capten ar gyfer gêm heno yw Steff Hughes.

 

Dechreuodd yr hanner cyntaf gyda gêm ymosodol cryf gan y ddau barti heb unrhyw bwyntiau ar y bwrdd. Cafodd David Bulbring ei gyfnewid gan Josh Helps yn ystod y munudau cyntaf. Ar y marc 30 munud gwelon Leinster yn ennill eu cosb gyntaf. Cymerodd y tîm cartref ni mewn i’r hanner amser ar y blaen gyda chais wedi'i drosi a cic cosb o wahaniaeth.

 

Dechreuodd yr ail hanner gydag ochr pwerus oddi wrth y Scarlets gyda Paul Asquith yn gwneud llwyddiant rhyfeddol ar gyfer y llinell gais ond gafodd ei wrthod gan y TMO. Ond dydy hi ddim yn hir hyd nes i Kieran Hardy chwalu'r linell wen. Bu'r ddau dîm yn ymladd tan y chwiban olaf, ond daeth y tîm cartref croesawgar allan ar y brig ar ôl dau gais yn yr ail hanner.

 

---------

 

Ychydig funudau cyntaf o'r gêm yn gweld cosb y Scarlets ar ôl tacl uchel, aeth Dan Jones a ni i'r gornel. Aeth Leinster ymlaen i drosi’r bêl i ennill meddiant. Gwnaeth cam hir o chwarae gyda ymosod gan y Scarlets weld David Bulbring yn cael ei gyfnewid gydag anaf i’w ben-glin. Roedd sgrym gyntaf y gêm yn gosod y tôn ar gyfer gweddill y gêm lle nad oedd y ddau dîm yn symud neu'n rhoi mewn. Mae'r tîm cartref yn ennill meddiant ac mae môr cyrff coch yn rhedeg i fyny i ddangos eu hamddiffyniad. Gwelwn ymyrraeth wych gan Ioan Nicholas ond ni chafodd unrhyw gefnogaeth o’i gwmpas a gafodd ei stopio yn ei draciau.

 

Gan fynd i chwarter cyntaf y gêm mae'n dal i fod 0 pwynt ar y bwrdd a gall ei fod yn gêm unrhyw un. Mae Dan yn mynd i lawr i'r gornel i ennill tiriogaeth, mae'r bechgyn mewn glas wedi ennill meddiant, ond yn agos wedyn yn perfformio camgymeriad ac mae'n sgrym coch. Mae McNicholl yn gwneud sbrint i lawr ond roedd Leinster yn barod i’w wrthod. Wrth gloi hyd at y marc 30 munud a Leinster rhoddodd eu pwyntiau cyntaf ar y bwrdd gyda chic gosb.

 

3-0

 

Ar ôl sawl cam o chwarae i lawr yn 22ain Leinster, mae'r tîm cartref yn rheoli trosiant ac yn ennill tiriogaeth yn ogystal â gyrru wrth i Rory O'Loughlin teithio dros y linell wen, gyda throsiad llwyddiannus gan Ciaran Frawley.

 

8-0

 

Hanner Amser: Leinster 8 Scarlets 0

 

Dechreuodd yr ail hanner gyda cic Leinster sy'n cyrraedd dwylo Paul Asquith ac yn syth i lawr y cae mae'n mynd dros y llinell. Ond mae penderfyniad TMO yn sefyll ac nid yw'n gais o achos diffyg sefydlu’r bêl. Mae'r Scarlets yn meddu ar linell allan yn gweld Dan Jones yn cicio'i gic gyntaf am gosb am beidio â throi i ffwrdd, ond ni gyrraeddodd dros y pyst oherwydd gwyntoedd cryf.

 

Munudau ar ôl i McNicholl gychwyn yn gyflym ac yn trosglwyddo i'r ifanc Dan Davis, sydd â chefnogaeth gan Kieran Hardy, sy'n croesi'r golchi gwyn ar gyfer y cais cyntaf i'r Scarlets, a chafodd ei drosi’n yn llwyddiannus gan Dan Jones.

 

10-7

 

Disodlir Capten Steff Hughes gan Tom Prydie, a Jake Ball yn cymryd y capteiniaeth. Rhoddir cosb i'r Scarlets oherwydd tacl uchel ac mae Dan Jones yn ein tywys i lawr i'r gornel i ennill rhywfaint o diriogaeth. Mae tacl uchel arall gan y dynion mewn glas yn rhoi cic gosb arall i ni ac mae Dan yn rhoi 3 phwynt ar y bwrdd.

 

10-10

 

Mae sawl munud o chwarae i lawr yn ein 22ain ac mae'r tîm cartref yn croesi'r llinell ond fe'i gadwyd i fyny. Dafydd Hughes, Simon Gardiner, Dylan Evans ac Ed Kennedy ar y cae ar gyfer rhywfaint o waed newydd. Ond dipyn o chwarae wedyn a James Lowe Leinster yn mynd heibio dros y linell wen.

 

15-10

 

Llai na munud ar ôl i Lowe roi cais, mae Leinster yn croesi am gais arall gyda Barry Daly a'i throsi gan Ciaran Frawley.

 

22-10

 

Mae'r ddau dîm ar dân yn y munudau diwethaf wrth i McNicholl fynd eto i lawr y cae ac yn anfon pas terfynol i Kieran Hardy sy'n croesi'r llinell wen o dan y pyst, a'i droi'n ddiweddarach gan Dan Jones.

 

22-17

 

Mae'r cloc yn troi'n goch ond mae cyfnod y chwarae yn parhau wrth i'r Scarlets barhau i yrru, ond mae bêl trosiant o'r tîm cartref yn gweld y gêm yn dod i ben gyda Leinster allan ar y brig.

 

Sgôr Terfynol: Leinster 22 Scarlets 17

Seren Y Gem: Ross Molony


Leinster
No NameShort CE T GA CO
1 Jack McGrath 0 0 0 0
2 James Tracy 0 0 0 0
3 Michael Bent 0 0 0 0
4 Ross Molony 0 0 0 0
5 Mick Kearney 0 0 0 0
6 Max Deegan 0 0 0 0
7 Scott Penny 0 0 0 0
8 Caelan Doris 0 0 0 0
9 Hugh O'Sullivan 0 0 0 0
10 Ciaran Frawley 0 2 0 1
11 James Lowe 1 0 0 0
12 Conor O'Brien 0 0 0 0
13 Rory O'Loughlin 1 0 0 0
14 Barry Daly 1 0 0 0
15 Rob Kearney 0 0 0 0
16 Bryan Byrne 0 0 0 0
17 Ed Byrne 0 0 0 0
18 Vakh Abdaladze 0 0 0 0
19 Jack Dunne 0 0 0 0
20 Oisin Dowling 0 0 0 0
21 Jamison Gibson-Park 0 0 0 0
22 Noel Reid 0 0 0 0
23 Jimmy O'Brien 0 0 0 0
Scarlets
No NameShort CE T GA CO
1 Phil Price 0 0 0 0
2 Marc Jones 0 0 0 0
3 Werner Kruger 0 0 0 0
4 Jake Ball 0 0 0 0
5 David Bulbring 0 0 0 0
6 Tom Price 0 0 0 0
7 Dan Davis 0 0 0 0
8 Josh Macleod 0 0 0 0
9 Kieran Hardy 2 0 0 0
10 Dan Jones 0 2 0 1
11 Paul Asquith 0 0 0 0
12 Steffan Hughes 0 0 0 0
13 Kieron Fonotia 0 0 0 0
14 Ioan Nicholas 0 0 0 0
15 Johnny McNicholl 0 0 0 0
16 Dafydd Hughes 0 0 0 0
17 Dylan Evans 0 0 0 0
18 Simon Gardiner 0 0 0 0
19 Josh Helps 0 0 0 0
20 Ed Kennedy 0 0 0 0
21 Jonathan Evans 0 0 0 0
22 Morgan Williams 0 0 0 0
23 Tom Prydie 0 0 0 0

SGÔRFWRDD
Leinster
Pen
Ciaran Frawley
31 min
Try
Rory O'Loughlin
41 min
Con
Ciaran Frawley
42 min
Try
James Lowe
68 min
Miss Con
Ciaran Frawley
69 min
Try
Barry Daly
72 min
Con
Ciaran Frawley
73 min
Scarlets
Miss Pen
Dan Jones
49 min
Try
Kieran Hardy
53 min
Con
Dan Jones
53 min
Pen
Dan Jones
60 min
Try
Kieran Hardy
74 min
Con
Dan Jones
74 min