Tair Cais i'r Scarlets i ddod â Ymgyrch Ewropeaidd i ben

Tair Cais i'r Scarlets i ddod â Ymgyrch Ewropeaidd i ben


VS


Racing 92
Scarlets

46 - 33

Racing 92
Scarlets

46 - 33
HT: 15-16S

19 Ion 2019
16:15
Paris La Défense Arena

Heineken Champions Cup
Ref: Andrew Brace

Fe wnaeth y Scarlets teithio i Baris am chweched rownd ymgyrch Cwpan Heineken. Mae’r olygfa wedi'i osod yn y La Defense Arena, cartref newydd rygbi Racing 92.

Cyflwynodd y Scarlets garfan cryf er gwaethaf anafiadau, gan ddod â Jon Davies i fod yn gapten tra bod Ken Owens yn cymryd saib haeddianol ar ôl chwarae allan o safle am ddwy wythnos yn olynol.

Gwelwyd tri cic cosb yn yr hanner gyntaf gan Dan Jones, cais gwych gan Steff Evans a'r gwrthwynebwyr yn dwyn dau gais arall a cic chosb. Daeth y ddau dîm allan ar dân yn yr ail hanner lle gwelsom Johnny McNicholl yn croesi'r llinell ddwywaith ond y tîm cartref a ddaeth allan ar ben gyda 13 pwynt o wahaniaeth ar ôl pedwar cais a cic chosb funud olaf i orffen y fuddugoliaeth.

---

Dechreuodd yr hanner cyntaf gyda Dan Jones yn ychwanegu'r pwyntiau cyntaf i'r bwrdd gyda chic gosb. Aethom ymlaen i gael llinell y tim cartref ddim yn bell o’r llinell hanner ffordd, daeth chosb i’r Scarlets a Dan Jones yn mynd a ni i lawr i'r gornel ar gyfer rhywfaint o diriogaeth.

0-3

Dechreuodd y gêm i esblygu'n gyflym gyda'r ddau dîm yn dangos agwedd penderfynol. Rhoddodd camgymeriad bach oddi wrth yr ymwelwyr fantais i'r tîm cartref am linell lân a gwelodd pêl yn teithio i lawr y cae yn gyflym drwy gic ac yn gweld Racing yn ennill ei cais cyntaf.

5-3

Ar ôl blas o lwyddiant ali ddechreuodd Racing gyda rhywfaint o yrru gref ond yn arwain at gamgymeriadau wrth i'r cyfnod ddod i ben gyda pas ymlaen a sgrym i’r ymwelwyr. Mae Scarlets yn ennill cosb yn llwyddiannus gan y sgrym i gicio i 22ain Racing. Roedd popeth i'w chwarae yn ystod y ychydig funudau nesaf wrth i ni ddangos llawer o sgiliau ymosod a rhoi sgiliau amddiffyn Racing i'r prawf, daeth Hadleigh Parkes ar draws y linell ond fe gafodd ei atal gan Simon Zebo. Nid oedd hi'n hir nes i ni ddod o hyd i'n traed eto a chiciodd Dan Jones gosb llwyddiannus arall yn ein rhoi ar y blaen.

5-6

Fe wnaeth trosiant a wnaethpwyd gan y ifanc Dan Davis ein gweld ar y llinell 22 'metr ar gyfer llinell i ffwrdd lle gwelodd Steff Evans ei gyfle a chroesodd y linell gais ac fe'i trosiodd yn ddiweddarach gan Dan Jones.

5-13

Yr oedd yn amser i gyfnewid nawr lle'r oeddem yn treulio mwy o amser yn ein 22ain ein hunain, gan amddiffyn ein tir. Yn ffodus, roedd Tom Prydie yn y lle cywir ar yr adeg iawn ac yn arbed ei hun trwy wthio Rasio allan i gyffwrdd ac yn atal cais. Yn ddiweddarach cafodd y Scarlets eu cosbi am dacl uchel a roddodd y tîm cartref i'r blaen ar gyfer sgrym gyrru ar draws y llinell gan sgori cais gan ychwanegu 7 pwynt ychwanegol i'r bwrdd.

10-13

Caeodd Racing y bwlch pwyntiau gyda chosb arall. Daeth yr hanner cyntaf i ben gyda sgrym yn 22ain Racing lle llwyddodd y Scarlets i droi'r sgrym am gosb sy'n eu rhoi yn y blaen yn mynd i mewn i'r ail hanner.

Hanner amser; Racing 15 Scarlets 16

Dechreuodd yr ail hanner yn eithriadol o lwyddiannus i'r ymwelwyr wrth i Ryan Elias ennill meddiant gan y sgrym, ac yna'n arwain at Steff Evans yn cicio'r bel i lawr y cae. Yn ddiweddarach, penderfynodd y TMO fod Johnny McNicholl wedi croesi’n gyfreithlon ac yn rhoi’r cais a gafodd ei droi'n ddiweddarach gan Dan Jones.

15-23

Nid oedd yn hir hyd nes i Simon Zebo fanteisio wrth iddo groesi'r  llinell cais ar ôl a throsi llwyddiannus.

Cafodd y Scarlets eu hunain yn 22ain y tim cartref meddiant ac ar ôl ychydig, fe wnaeth y chwiban seinio gan rhoi cic cosb ac mae Dan Jones yn perfformio'n berffaith unwaith eto.

22-26

Dechreuodd amddiffyn Racing ymddangos fel pwysau ar y Scarlets yn eu 22ain eu hunain a Vakatawa oedd yn croesi'r linell am eu pedwerydd cais.

29-26

Llwyddodd y Scarlets i ennill tiriogaeth ar draws y llinell gais ond roedd gormod o gyrff ynghlwm wrth i Racing ddal y bêl i fyny gan arwain at sgrym 5 metr i'r ymwelwyr. Gan ychwanegu mwy o bwysau, fe wnaeth Racing ddod o hyd i gosbau ond yn anffodus, collodd Dan Jones y gic, a dechreuodd Pivac ailosod y tîm. Dechreuodd craciau’r ddau dîm ddangos, ond llwyddodd Racing i groesi'r llinell i gael cais arall gan Teddy Iribaren, a chafodd ei rhoi ar y cae ychydig funudau cyn hynny.

36-26

Daeth 10 munud olaf o'r gêm i'r ddau dîm yn crafu yn ystod yr ychydig funudau olaf o feddiant. Daeth cic enfawr gan Racing a anfonodd Simon Zebo i lawr y cae am ei ail gais o'r gêm yn rhoi'r tîm cartref yn y blaen. Ond aeth y Scarlets allan ar bang gyda cais eiliad yn ddiweddarach gan Johnny McNicholl a drosiodd gan Sam Hidalgo-Clyne. Tynnodd y gêm i ben gyda chosb i’r tîm cartref gan roi nhw ar y blaen o 13 pwynt, sy’n gwneud nhw’n gymwys i’r Chwarter Terfynol yng Nghwpan Heineken Ewrop.

Sgôr Terfynol; Racing 46 Scarlets 33


Racing 92
No NameShort CE T GA CO
1 Guram Gogichashvili 0 0 0 0
2 Dimitri Szarzewski 0 0 0 0
3 Census Johnston 0 0 0 0
4 Boris Palu 0 0 0 0
5 Leone Nakarawa 0 0 0 0
6 Wenceslas Lauret 0 0 0 0
7 Bernard Le Roux 0 0 0 0
8 Antonie Claassen 0 0 0 0
9 Maxime Machenaud 0 3 0 1
10 Finn Russell 0 2 0 0
11 Juan Imhoff 1 0 0 0
12 Henry Chavancy 1 0 0 0
13 Virimi Vakatawa 1 0 0 0
14 Simon Zebo 2 0 0 0
15 Brice Dulin 0 0 0 0
16 Teddy Baubigny 0 0 0 0
17 Eddy Ben Arous 0 0 0 0
18 Georges-Henri Colombe 0 0 0 0
19 Dominic Bird 0 0 0 0
20 Fabien Sanconnie 0 0 0 0
21 Teddy Iribaren 1 0 0 1
22 Olivier Klemenczak 0 0 0 0
23 Ben Volavola 0 0 0 0
Scarlets
No NameShort CE T GA CO
1 Rob Evans 0 0 0 0
2 Ryan Elias 0 0 0 0
3 Samson Lee 0 0 0 0
4 Josh Helps 0 0 0 0
5 David Bulbring 0 0 0 0
6 Ed Kennedy 0 0 0 0
7 Dan Davis 0 0 0 0
8 Josh Macleod 0 0 0 0
9 Gareth Davies 0 0 0 0
10 Dan Jones 0 2 0 4
11 Steffan Evans 1 0 0 0
12 Hadleigh Parkes 0 0 0 0
13 Jonathan Davies 0 0 0 0
14 Tom Prydie 0 0 0 0
15 Johnny McNicholl 2 0 0 0
16 Marc Jones 0 0 0 0
17 Wyn Jones 0 0 0 0
18 Simon Gardiner 0 0 0 0
19 Tom Price 0 0 0 0
20 Dafydd Hughes 0 0 0 0
21 Sam Hidalgo-Clyne 0 1 0 0
22 Steffan Hughes 0 0 0 0
23 Paul Asquith 0 0 0 0

SGÔRFWRDD
Racing 92
Try
Juan Imhoff
11 min
Miss Con
Maxime Machenaud
13 min
Try
Henry Chavancy
27 min
Con
Maxime Machenaud
28 min
Pen
Maxime Machenaud
34 min
Try
Simon Zebo
48 min
Con
Maxime Machenaud
49 min
Try
Virimi Vakatawa
53 min
Con
Maxime Machenaud
54 min
Try
Teddy Iribaren
67 min
Con
Finn Russell
68 min
Try
Simon Zebo
73 min
Con
Finn Russell
74 min
Pen
Teddy Iribaren
80 min
Scarlets
Pen
Dan Jones
4 min
Pen
Dan Jones
20 min
Try
Steffan Evans
22 min
Con
Dan Jones
23 min
Pen
Dan Jones
40 min
Try
Johnny McNicholl
46 min
Con
Dan Jones
47 min
Pen
Dan Jones
51 min
Miss Pen
Dan Jones
61 min
Try
Johnny McNicholl
76 min
Con
Sam Hidalgo-Clyne
78 min