Join the Scarlets Team

Cydlynydd Gwerthiant

Gwenan Swyddi

Teitl y swydd: Cydlynydd Gwerthiant

Lleoliad: Parc y Scarlets

Cyflog: Cystadleuol

Dyddiad Cau: Gorffennaf 30ain

Mae yna gyfle cyffroes i Gydlynydd Gwerthiant i ymuno â thîm masnachol y Scarlets wedi’i leoli ym Mharc y Scarlets.

Am y Scarlets:

Scarlets ydy un o glybiau rygbi enwocaf a hynaf y byd. Sefydlwyd yn 1872, mae’r clwb, trwy ei hanes, yn arloeswr balch yn y gêm yn genedlaethol ac yn fyd-eang. Rydym yn un o bedwar tîm undeb rygbi proffesiynol yng Nghymru. Wedi’i leoli yn Llanelli, Gorllewin Cymru. mae’r tîm yn chwarae ym Mharc y Scarlets.

Byddwch yn gweithio wrth ochr tîm broffesiynol sydd yn anelu am y gorau bob tro. Os hoffwch mwy o wybodaeth am weithio gyda’r Scarlets, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Sgiliau Hanfodol:

·       Mae agwedd bositif yn hanfodol.

·       Yn gallu amldasgio a bod yn hyblyg yn eich rôl.

·       Gyda sgiliau llafar ac ysgrifenedig rhagorol.

·       Sylw i fanylion a’r gallu i weithio’n drefnus mewn amgylchedd gwaith prysur.

·       Dealltwriaeth ac empathi tuag at gwsmeriaid

·       Gally gweithio o dan bwysau o fewn amgylchedd swyddfa

·       Gallu gweithio fel rhan o dîm

Mae’r rôl yn cynnwys:

·       Sales support administration

·       Derbyn a phrosesu gwerthiannau sy’n dod i mewn

·     Creu anfonebau cwsmeriaid a chynhyrchu cytundebau

·       Rheoli rhestr gwesteion lletygarwch ar ddiwrnod gêm

·       Delio â cheisiadau cwsmeriaid

·       Cynhyrchu adroddiadau gwerthu

·       Cyfrifoldebau cwrdd a chyfarch ar ddiwrnod gêm

·       Cymryd nodiadau cyfarfod

Danfonwch eich CV a llythyr gais i James Bibby ar [email protected] gyda’r teitl Cydlynydd Gwerthiant.