Golwg yn ôl ar Bencampwriaeth U16 URC

Golwg yn ôl ar Bencampwriaeth U16 URC

14 Mar 2019
Golwg yn ôl ar Bencampwriaeth U16 URC
Mynd yn ôl

Mae'r genhedlaeth iau o chwaraewyr y Scarlets wedi bod yn brysur y tymor hwn yn cystadlu ym Mhencampwriaeth U16 URC. Wrth deithio yn agos ac yn bell a brwydro yn erbyn amodau tywydd erchyll daeth y bechgyn drwy'r ochr arall, nawr mae'n amser i edrych yn ôl ar eu perfformiad a'r hyn sydd nesaf i'r criw talentog cyffrous hwn!

 

Rhannir y Scarlets dan 16 yn ddwy garfan yma yn y Scarlets fel Dwyrain a Gorllewin. Dechreuodd y ddau dîm eu taith yn ôl ym mis Awst 2018, y Gorllewin yn dominyddu'r Dreigiau Du am fuddugoliaeth yn ogystal â'r Dwyrain yn fuddugol yn erbyn RGC Gogledd Cymru.

 

Ar gyfer y Gorllewin wrth i'r gystadleuaeth fynd yn ei flaen, gwelsom Gleision De Caerdydd yn dominyddu'r gwrthdrawiad nesaf, ond nid oedd hyn yn ddigon i ddod â'n bechgyn i lawr wrth iddynt ennill fuddugoliaeth arall ychydig wythnosau'n ddiweddarach yn erbyn Dreigiau Coch gyda 34-7 . Cafodd y Gorllewin ei trechu gan y pencampwyr y flwyddyn hon Gleision Gogledd Caerdydd adref yn y Parc gyda 0-31. Ni wnaethant roi'r gorau i'w stamina fel tîm a pharhaodd y gystadleuaeth gan roi rhediad da i'r Gweilch, Dwyrain a'r Gorllewin, a RGC ar draws y cae. Yn ystod y gêm hon yn erbyn Gorllewin a Dwyrain y Scarlets, y Dwyrain ddaeth allan ar ben y cae yng Nghlwb Rygbi Dinbych-y-pysgod.

 

Ar gyfer y Dwyrain yn gystadleuaeth ranbarthol hon, aethant ymlaen i drechu cystadleuwyr y Gweilch y Dwyrain ar ddiwedd yr haf gyda 19-10. Fe wnaethon nhw orffen gemau 2018 gyda cholled yn erbyn Gorllewin y Gweilch ond parhaodd i weithio ar eu gêm mewn sawl ardal. Nid oedd 2019 wedi dechrau'n dda i'r Dwyrain gyda cholled yn erbyn pencampwyr Gleision Gogledd Caerdydd, ond wythnos yn ddiweddarach gwelwyd buddugoliaeth fawr yn erbyn Dreigiau Du gyda 0-33. Aeth tîm i wynebu Gleision De Caerdydd a’r Dreigiau Coch i orffen eu tymor, yn ogystal â buddugoliaeth wych yn y gem ddarbi yn erbyn y Gorllewin.Esboniodd Paul Fisher, Hyfforddwr Sgiliau Academi y Scarlets; “Mae'r ddau dîm dan 16 wedi dangos datblygiad wych o agwedd rygbi technegol a thactegol. Mae'r elfen ffisegol hefyd wedi bod yn rhaglen i'r bechgyn i ddilyn yn wythnosol wrth wella eu gêm. ”

 

“Roedd ansawdd y gemau yn cyflwyno lefelau sgiliau uchel gan bob tîm ledled Cymru, gan gynnwys dod â lefel o ddwyster i'r gêm i baratoi'r bechgyn ifanc hyn am ansawdd uchel rygbi yr ydym yn ei weld gan y chwaraewyr proffesiynol.”

 

“Fel rhanbarth, nid yw'r gystadleuaeth hon o reidrwydd yn ymwneud â'r enillion. Mae'n bwysicach fyth cael y bechgyn i ddatblygu eu sgiliau fel chwaraewyr unigol ond hefyd fel tîm. Mae chwarae rygbi yn gofyn am waith tîm, ac mae angen dangos hyn o oedran ifanc iawn. Mae Gleision Gogledd a De Caerdydd wedi cyflwyno sgiliau ymosodol ac amddiffynnol wych yn ystod y gystadleuaeth ranbarthol eleni ac rydym yn eu llongyfarch ar eu llwyddiant. ”
Gemau a Chanlyniadau;

 

D16 Gorllewin

 

22/08/18

SCA 26 5 DRA B [W]

29/08/18

BLU S 31 12 SCA [L]

05/09/18

SCA 34 7 DRA R [W]

12/09/18

SCA 0 31 BLU N [L]

06/02/19

SCA 12 15 OSP E [L]

12/02/19

OSP W 40 7 SCA [L]

27/02/19

SCA E 22 7 SCA W [L]

03/03/19

RGC 17 12 SCA [L]
D16 Dwyrain

 

19/08/18

SCA 35 19 RGC [W]

29/08/18

SCA 19 10 OSP E [W]

05/09/18

OSP W 24 14 SCA [L]

30/01/19

BLU N 40 12 SCA [L]

06/02/19

DRA B 0 33 SCA [W]

13/02/19

SCA 19 26 BLU S [L]

20/02/19

DRA R 14 12 SCA [L]

27/02/19

SCA E 22 7 SCA W [W]
Tabl Terfynol;

 

Timoedd

P

W

D

L

Pts

Gleision Caerdydd Gogledd

8

8

0

0

39

Gleision Caerdydd Y De

8

7

0

1

35

Gweilch Gorllewin

8

6

0

2

29

Scarlets Dwyrain

8

4

0

4

21

Gweilch Dwyrain

8

3

0

5

13

RGC

8

2

1

5

13

Scarlets Gorllewin

8

2

0

6

12

Dreigiau Coch

8

2

1

5

11

Dreigiau Du

8

1

0

7

4