Buddugoliaeth Ddwbl yng Nghaerloyw ar gyfer Dan 16 ac 18 oed

Buddugoliaeth Ddwbl yng Nghaerloyw ar gyfer Dan 16 ac 18 oed

22 Mar 2019
Buddugoliaeth Ddwbl yng Nghaerloyw ar gyfer Dan 16 ac 18 oed
Mynd yn ôl

Ar brynhawn Sul heulog yng Ngholeg Hartpury, Caerloyw, roedd timau Scarlets dan 16 ac Dan 18 yn fuddugol yn eu gemau cyfeillgar yn erbyn bechgyn ifanc Caerloyw.

 

Y diwrnod cynt, cafodd rygbi Cymru ei ogoneddu gyda buddugoliaeth y Chwe Gwlad yn y Gamp Lawn, ac roedd hyn yn amlwg yn rhoi gwthiad i'n bechgyn ifanc fod angen iddynt berfformio'n dda ddydd Sul gan fod y ddau dîm yn dangos penderfyniad, cynnydd ac ymdrech fawr i lwyddo.

 

Y cyntaf i fyny ddydd Sul oedd y bechgyn dan 16 oed a oedd yn cynnwys carfan 31 dyn llawn yn rhoi cyfle i garfan gyfunol Dwyrain a Gorllewin chwarae a datblygu eu gêm. Cafodd y gêm ei dominyddu gan yr ochr Gymreig o'r chwiban gyntaf wrth i gais gael ei ildio o fewn 60 eiliad gan y rhes gefn, Ryan King, a droswyd yn ddiweddarach gan Alex Wainwright. Aeth y garfan ymlaen i ennill 8 cais arall cyn y chwiban olaf yn gorffen y gêm 59-12.

 

Scarlets Dan 16 - Crynodeb o'r Gêm

 

1 ’Cais - Ryan King

2’ Tro -Alex Wainwright

14’ Cais - Osian Hill

15’ Tro - Osian Hill

17’ Cais -  Gaerloyw

21’ Cais- Eljay Taylor

22’ Tro- Alex Wainwright

35’ Cais - Ryan King

36’ Tro- Alex Wainwright

37’ Cais - Jac Williams

 

Hanner Amser

Scarlets 33 Caerloyw 5

 

42’ Cais- Jac Williams

48’ Cais - Aled Davies

49’ Tro - Osian Evans

52’ Cais - Josh Hathaway

53’ Tro - Osian Evans

56’ Cais Gaerloyw

57’ Tro - Gloucester

64’ Cais  - Dylan Davies

65’ Tro- Osian Evans

 

Sgôr Terfynol

Scarlets 59 Caerloyw 12

 

----

 

Ar ôl fuddugoliaeth ddominyddol gan y rhai dan 16 oed, y bechgyn dan 18 oedd yn cymryd y cae nesaf. Roedd yn hanner cyntaf yn dangos deinamig gwahanol iawn gan mai dim ond un cais wedi'i drosi gan Dylan Evans a Jac Tregoning oedd gan y Scarlets. Roedd gan y tîm dan 18 garfan o 25 o bobl a chwaraeodd pob un o leiaf hanner gêm. Roedd yn berthynas wyntog ac nid oedd y gwynt ar ochr y bechgyn yn ystod yr hanner cyntaf. Roedd bechgyn Caerloyw yn arwain ar ddechrau'r ail hanner 7-12 ond llwyddodd y bechgyn mewn coch i'w dynnu yn ôl gyda chais arall wedi'i drosi gan Iwan Millward a Jac Tregoning i sicrhau eu buddugoliaeth. Camodd y bechgyn dan 18 oed yn dda gan fod nifer o aelodau o'u carfan wreiddiol i ffwrdd ag ymrwymiadau eraill gyda charfan dan 18 Cymru.

 

Scarlets dan 18 - Crynodeb o'r Gêm

 

15’ Cais- Gaerloyw

22’ Cais - Dylan Evans

23’ Tro - Jac Tregoning

35’ Cais - Gaerloyw

36’ Tro - Gloucester

 

Hanner Amser

Scarlets 7 Caerloyw 12

 

75’ Cais - Iwan Millward

76’ Tro - Jac Tregoning

 

Sgôr Terfynol

Scarlets 14 Caerloyw 12

 

Lluniau: Gar@AlfiePics