Scarlets D16 ac D18 yn herio Caerloyw yn y gêm cyfeillgar cyntaf

16 Aug 2019
Scarlets D16 ac D18 yn herio Caerloyw yn y gêm cyfeillgar cyntaf
Mynd yn ôl

Gan fod y tymor bron â chyrraedd, mae dau dîm Gradd Oedran y Scarlets yn herio Caerloyw yn eu gêm cyfeillgar gyntaf. Mae'r tîm dan 18 yn croesawu Caerloyw dan 18 i lawr i Barc y Scarlets i'r cae hybrid newydd gwych a osodwyd ychydig fisoedd yn ôl. Bydd y gêm yn cael ei chynnal ddydd Sul 18fed o Awst, CG 12:30. Ar ochr arall y bont ddydd Sul 18fed o Awst, bydd carfan dan 16 yn gwneud eu ffordd i fyny i Hartpury wrth iddyn nhw gymryd rhan mewn twrnamaint ‘round robin’, CG 12:00.

 

Dyma restr o garfan D18 a fydd yn cael eu dewis i'w chwarae ddydd Sul. Bydd holl dimau D16 yn teithio i Hartpury i gael y cyfle i chwarae tra yno.

 

Scarlets D18:

Aled Davies

Alex Wainwright

Archie Hughes

Caine Rees-Jones

Carwyn Tuipolotu

Conor McMenamin

Dylan Richards

Eddie James

Eljay Taylor

Ellis Rees Leiws

Ethan Rault

Evan Thomas

Fred Nicholson

Harry Williams

Iestyn Thomas

Iestyn Richards

Ioan Phillips

Jac Tregoning

James Williams

Leon Samuel

Lewis Clayton

Lewis Morgan

Morgan McRae

Nicky Frampton

Osian Evans

Osian Thomas

Ryan King

Sam O’Connor

Tom Davies

Tom Zoogah

Zak Giannini

 

Gwnewch yn siŵr eich bod yn dilyn @ScarletsAcademy ar Twitter lle bydd yr holl ddiweddaraf ar dimau, sgoriau a llawer mwy yn cael eu cyhoeddi!