Timau Dan 16 ac Dan 18 i wynebu Caerloyw mewn gem gyfeillgar y Sul hwn

Timau Dan 16 ac Dan 18 i wynebu Caerloyw mewn gem gyfeillgar y Sul hwn

15 Mar 2019
Timau Dan 16 ac Dan 18 i wynebu Caerloyw mewn gem gyfeillgar y Sul hwn
Mynd yn ôl

Wrth i Bencampwriaethau Rhanbarthol URC ddod i ben, bydd y garfan gyfun dan 16 a'r garfan dan 18 sy'n weddill (ac eithrio'r rhai a ddewiswyd i gynrychioli Cymru yn y gystadleuaeth U18) yn teithio i Gaerloyw ddydd Sul, Mawrth 17eg am wrthdaro cyfeillgar ar  tiroedd Coleg Hartpury, CG 12:00 yp

 

Bydd y garfan dan 16 oed yn teithio yn ei chyfanrwydd ddydd Sul, gyda chyfle i'r holl chwaraewyr gael eu dewis i arddangos eu doniau yn ystod y gêm. Dyma nodyn atgoffa o'r garfan gyfun dan 16;

 

Sgwad Cyfunol Dan 16 y Scarlets 2018-19

 

Yr ôl Tri:

Alex Wainwright

Josh Hathaway

Jack Williams

Louis Rees

Ioan Phillips

 

Canolwyr:

Iestyn Gwiliam

Tomos Davies

Aled Davies

Dylan Davies

 

Hanneri:

Osian Hill

Osian Evans

Iwan Thomas

Archie Hughes

Trystan Jones

Harry Williams

 

Ail Reng:

Evan Sheldon

Caleb Salmon

Ioan Dillon

Iestyn Richards

 

Rhes Gefn:

Scott Davies

Jay Guard

Evan Thomas

Ryan King

Iestyn Thomas

Joe Marl

 

Rhes Flaen:

Eljay Taylor

Max Badham

Wil Gaines

Lewis Morgan

Rhys Williams

Tom Pritchard

George Rossiter

Connor Byrne

 

Yn ogystal â'r Sgwad Cyfun Dan 16, mae tîm Dan 18 a ddewiswyd i wynebu Caerloyw ddydd Sul fel a ganlyn;

 

Aaron Howles, Aiden Bateman, Caine Rees Jones, Connor McMenemin, Dominic Davies, Dylan Benjamin, Dylan Evans, Eddie James, Elis Rees Lewis, Iwan Millward, Jac Tregoning, Jack Davies, Jakub Poplonski, James Morton, James Williams, Josh Evans, Leon Samuel, Lewis Clayton, Morgan Plimmer, Nicky Frampton, Osian Thomas, Owain Thomas, Rhun Phillips, Toby Williams, Zak Giannini

 

Gellir weld yr holl ddiweddariadau sgor ar dudalen Twitter Academi Scarlets - @scarletsacademy