100 Diwrnod i fynd: Rownd Derfynol cyntaf Guinness PRO14

100 Diwrnod i fynd: Rownd Derfynol cyntaf Guinness PRO14

15 Feb 2018
100 Diwrnod i fynd: Rownd Derfynol cyntaf Guinness PRO14
Mynd yn ôl

Dim ond 100 diwrnod sydd i fynd tan bod Rownd Derfynol cyntaf erioed y Guinness PRO14 yn digwydd ar 26ain Mai yn Nulyn.

Fe fydd Stadiwm Aviva yn llwyfannu’r gêm ac ar ôl croesawu 45,566 y llynedd mae disgwyl gweld hyd yn oed mwy o gefnogwyr yn 2018.

Er bod timau o Iwerddon, Yr Eidal, yr Alban, De Affrica a Chymru yn dal i frwydro am le yn y rownd derfynol mae’n bosib i gefnogwyr sicrhau eu lle nawr wrth ymweld â http://bit.ly/Final2018 gyda phrisiau’n dechrau o €35 i oedolion a €10 i blant.

Mae yna docynnau ar gael sy’n addas i bawb gyda Phecynnau Pencampwyr a Blychau Lletygarwch ar gael o https://www.pro14rugby.org/hospitality_/

Am wybodaeth pellach cofiwch glicio ar y linc isod:

Ticketmaster: http://bit.ly/Final2018

Pecynnau Pencampwyr: http://bit.ly/Final2018 dewiswch ‘Championship Package’ fel math o docyn

  • Tocyn i’r gêm, bwffe, cwrw, gwin a diodydd meddal am ddwy awr cyn y gêm ac yn ystod hanner amser
  • Sesiwn holi ac ateb Guinness PRO14

Lletygarwch Masnachol: http://www.hospitalitypartnership.ie/events/guinness-pro14-final-2018/

  • Mynediad cynnar i letygarwch Guinness PRO14
  • Tocyn gêm wedi ei ddarparu gan Guinness PRO14 ac wedi eu gosod mewn grwpiau.
  • Cwrw, gwin a diodydd meddal am ddim (2.5 awr cyn y gêm ac am awr ar ôl y gêm)
  • Pryd o fwyd tri chwrs arbennig gyda gwinoedd
  • Teledu lliw yn y lleoliad
  • Diwgyddoad ar ôl y gêm gyda lluniaeth ysgafn
  • Rhaglen diwrnod gêm
  • Manylion mewn amlen VIP

Rheolwyr profiadol i’ch cynorthwyo trwy gydol y dydd