Ymunwch â ni ym Mhenbre dros y penwythnos

Ymunwch â ni ym Mhenbre dros y penwythnos

3 Jul 2018
Ymunwch â ni ym Mhenbre dros y penwythnos
Mynd yn ôl

Wyt ti’n cymryd rhan yn INVNCBL ym Mharc Gwledig Penbre dydd Sadwrn neu’n mynd i gefnogi rhywun?

Fe fyddwn ni yno hefyd!

Fe fydd Scarlets yn y Gymuned yn bresennol gyda gemau rygbi sy’n addas ar gyfer y teulu oll!

Dyma beth sydd gan dîm INVNCBL i’w ddweud am y digwyddiad;

Mae ail her 2018 yn mynd â ni i barc Gwledig Penbre. Yn 2016 fe wnaethon ni gyflwyno ras rwystr gyntaf y DU. Mae disgwyl i 2018 fod yn fwy ac yn well! Yn ogystal â rhedeg ar y traeth, fe fydd yna stondinau bwyd, bar, gweithgareddau i blant, cerddoriaeth, ffilm, gwersylla a llawer mwy!

 

Dewch i’n gweld ni!

 

Am wybodaeth pellach ewch i wefan INVNCBL https://invncbl.co.uk/gallery.html