Mewnwelediad i ddyfodol disglair y Scarlets wrth i sêr ifanc lewyrchu yng Ngwersyll Deuddydd yr Haf!

31 Jul 2019
Mynd yn ôl

Yr wythnos hon, roedd Arena Juno Moneta yn fôr o goch gydag o gwmpas cant o egin chwaraewyr ifanc yn arddangos eu sgiliau yn eu cit Scarlets yng Ngwersyll Deuddydd Haf y Scarlets. 

Cafodd y chwaraewyr 6-11 oed wledd o weithgareddau rygbi dros y dau ddiwrnod, gyda’r cyfle i ddatblygu eu talent dan arweiniad hyfforddwyr sgiliau profiadol y Scarlets. 

Bu sawl cais, tacl ac ymosodiad crefftus ond yr uchafbwynt i’r chwaraewyr ifanc oedd y cyfle i gwrdd â rhai o sêr Cymru dan 20 y rhanbarth mewn sesiwn lofnodi. Wedyn, aethon nhw’n nôl ati i ddatblygu eu sgiliau ac efelychu doniau y chwaraewyr dan 20 ar y cae. 

Dywedodd Chris Jones, Cydlynydd Cymuned y Scarlets: “Mae wedi bod yn wych i weld cymaint o chwaraewyr ifanc â gwên o glust i glust yn mwynhau y sesiynau sgiliau. Mae merched a bechgyn wedi bod yn datblygu eu talentau rygbi gyda rhai o’n hyfforddwyr profiadol, gan hyrwyddo byw yn iach.

“Yfory, mae Cymuned y Scarlets yn edrych ymlaen i gynnal Gwersyll Rygbi i Ferched yn Unig ym Mharc y Scarlets ac wythnos nesaf, bydd y sesiynau sgiliau ar daith gyda gwersylloedd yn Aberystwyth, Dinbych y Pysgod ac Abergwaun. 

Manteisiwch ar eich cyfle olaf i archebu lle yn un o Wersylloedd Rygbi’r Scarlets a rhowch fewnwelediad i fyd cyffrous rygbi i’r sêr ifanc.