Cassiem yn ailfyw y Cheetahs

Cassiem yn ailfyw y Cheetahs

22 Feb 2019
Cassiem yn ailfyw y Cheetahs
Mynd yn ôl

Mae’n bosib ei bod wedi bod yn ymgyrch rhwystredig cyntaf i Uzair Cassiem, ond nid yw hynny wedi atal y foi o Dde Affrica i fwynhau bywyd yn Llanelli.

 

Bydd yr wythwr 28 mlwydd oed yn dod i fyny yn erbyn ei gyn-dim o Bloemfontein y prynhawn yma ar ol penderfynu cyfnewid yr Highveld ar gyfer arfordir Gorllewin Cymru yr haf diwethaf.

 

Wedi ennill 8 cap dros De Affrica, roedd Cassiem wedi gobeithio cael effaith ar unwaith ar Parc y Scarlets, dim ond i gael ei atal yn y man gan ambell i anaf.

 

Ond ar ôl dychwelyd o anaf i’w ysgwydd yn ystod gem Benetton yng Nghogledd yr Eidal penwythnos diwethaf, mae mewn hwyliau pendant i wneud yn iawn am yr amser mae wedi bod i ffwrdd.

 

“Dwi erioed wedi bod twry tymor gyda cyn-nifer o anafiadau,” meddai.

 

“Fe ddes i yma i sefydlu fy hun yn ystod fy mlwyddyn cyntaf, ond rwyf wedi dweud wrth yn hunain mai’r peth yw, chi’n cymryd ef ar y gên , symud ymlaen a gwella.

 

“Mae wedi bod yn fwy drethgar yn feddylion nag unrhywbeth, mae fy nghorff yn teimlo’n iawn nawr ac rydw i eisiau dod o hyd i ryw fath o fomentwm yn fy ngêm.

 

“Rwy’n teimlo bod llawer mwy i ddod wrthaf, ond mae’n teimlo fel cyn gynted ag yr wyf yn teimlo fel fy mod yn dechrau dod nol i’r arfer, daw adferiad bach arall i’m bwrw nol.

 

“O ran bod yma, rwyf wrth fy modd gyda popeth, y lle , y bobl, y gymuned agos a’r ffaith bod brawdoliaeth go iawn yn y clwb.”

 

Roedd Cassiem yn ran o ochr y Cheetahs a gafodd ei bwrw 43-8 gan ochr y Scarlets yng nghystadleuaeth gyn-derfynol, ond ar y cyfan, roedd y tymor cyntad yn y gystadleuaeth yn gadarnhaol iawn ar gyfer y De Affrig.  

 

Roedd yn rhaid iddyn nhw ddelio â llu o ymadawiadau allweddol - gan gynnwys Cassiem a’r cefnwr Clayton Blommetjies i’r Scarlets - a chael trafferth ar ddechrau eu hail dymor yn eu colled.

 

Fodd bynnag, mae rhedeg buddugoliaethau cartref wedi eu gwasgu i mewn i’r darlu chwarae yn Gynhadledd A a Cassiem yn disgwyl prawf garw o ffitrwydd yn erbyn y rhediwr rydd Franco Smith.

 

“Rwy’n edrych ymlaen at y gêm. Gadewais ar delerau da a bydd yn braw gweld y bechgyn eto,” Ychwanegodd

 

“Fe fyddant yn dod â meddylfryd ymosodol, mae’n nhw’n caru gêm redeg, byddant yn ceisio cyflymu’r gêm gymaint ag y gallant.

 

“Roedd ganddyn nhw lwyddiant o chwaraewyr yn gadael y clwb ar ddiwedd y tymor diwethaf felly dechreuodd gyda charfan newydd.

 

“Mae wedi cymryd amser iddynt gyfuno fel carfan, , ond yn ddiweddar fel weloch chi fod y chwaraewyr yn dod i adnabod ei gilydd ac yn defnyddio eu patrymau ac mae’n nhw’n dechrau codi rhai buddugoliaethau.

 

“O safbwynt De Affrica, mae’r bechgyn wrth eu bodd yn dod drosodd yma ac yn gweld mannau newydd. Gallwch weld ar y cyfryngau cymdeithasol maent wrth eu bodd yn archwilio drosodd yma.

 

“ Mae hon yn gêm fawr ar gyfer y ddwy ochr, mae’r ddau mewn sefyllfa debyg yn eu cynhadledd. Bydd yn gêm anodd, ond byddwn yn barod amdano.

 

“Rydyn ni wedi gweld llawer o anafiadau yn ystod y tymor hwn, wedi gweld hynny gyda Ken Owens yn gorfod chwarae yn y rhes gefn, ond mae chwaraewyr ifanc fel Josh Helps a Dan Davis wedi camu i fyny ac yn cymryd eu cyfle.

 

“Mae’n debyg bod pum tîm yn cystadlu am fan chwarae yn y cynadleddau A a B ac fel carfan rydym yn teimlo y gallwn ei droi o gwmpad ar ôl cwpl o golledion.

 

“Mae pob un o’n gemau sy’n weddill yng Nghymru, mae gennym ychydig o gemau cartref ac mae angen i ni wneud Parc y Scarlets yn cartref o fuddigoliaeth a cael rhai buddugol o dan ein gwregys.”