Diweddaraf am docynnau Scarlets v La Rochelle

Diweddaraf am docynnau Scarlets v La Rochelle

9 Feb 2018
Diweddaraf am docynnau Scarlets v La Rochelle
Mynd yn ôl

Fe fydd tocynnau ar gyfer gêm y Scarlets yn rownd yr wyth olaf yn erbyn La Rochelle yn mynd ar werth i’r cyhoedd am 9am bore fory, Sadwrn 10fed Chwefror.

 

Ry’n ni’n falch iawn cadarnhau y byddwn ni’n rhoi 900 o seddau ychwanegol yn y stadiwm ar gyfer y gêm.

 

Unwaith y bydd cyfnod prynu Dalwyr Tocyn Tymor a chwsmeriaid sydd wedi Optio Mewn a Chofrestru yn cau ry’n ni’n hyderus y bydd gyda ni tua 900 o docynnau ar gael i’w gwerthu fory.

 

O dan amodau’r twrnament mae 25% o’r tocynnau wedi eu clustnodi ar gyfer La Rochelle ac European Professional Club Rugby.

 

Mae dalwyr tocyn tymor, partnieriaid, noddwyr, dalwyr blychau ac aelodau clwb busnes wedi cael prynu eu tocyn.

 

Fel pob gêm gartref arall ym Mharc y Scarlets mae Stand y Gorllewin wedi ei glustnodi ar gyfer Dalwyr Tocyn Tymor Teulu a chlybiau cymunedol y rhanbarth.

 

Ry’n ni’n hyderus y bydd nifer bach o docynnau’n cael eu dychwelyd yn yr wythnosau nesaf.

 

Fe fydd y swyddfa docynnau ar agor o 9am fory ar gyfer gwerthiant tocynnau cyhoeddus. Fe fydd y tocynnau ar gael o’r swyddfa docynnau, dros y ffôn ac ar y we ar system cyntaf i’r felin.