ANRHEGION NADOLIG - TALEBION GWERSYLL RYGBI AR GAEL NAWR

ANRHEGION NADOLIG - TALEBION GWERSYLL RYGBI AR GAEL NAWR

7 Dec 2017
ANRHEGION NADOLIG - TALEBION GWERSYLL RYGBI AR GAEL NAWR
Mynd yn ôl

 WE

Chwilio am anrheg ar gyfer yr hosan Nadolig? Beth am archebu lle ar un o'n Gwersylloedd Rygbi Hanner Tymor Chwefror a chael taleb i'w rhoi yn yr hosan?

Fe fydd y Scarlets yn cynnal gwersyll dau ddiwrnod ym Mharc y Scarlets (bechgyn a marched 6-11) yn ogystal â Gwersyll i Ferched yn unig (6-15 mlwydd oed).

 

Mae'r gwersylloedd yn rhoi cyfle i chwaraewyr rygbi ifanc i ddatblygu eu sgiliau gyda Hyfforddwyr Sgiliau'r Scarlets ynghyd â rhai o sêr y rhanbarth.

 

Fe fydd y plant yn derbyn crys-t Scarlets ond hefyd yn derbyn tocyn i gêm Scarlets v Ulster yn y Guinness PRO14.

 

Pris gwersyll dau ddiwrnod yw £40 neu £25 os ydych ond yn gallu mynychu un diwrnod. Pris y Gwersyll Merched yn unig yw £15.

 

Fe fydd eich plentyn yn derbyn y canlynol;

  • Crys-t y Scarlets
  • Tocyn am ddim i gêm Scarlets v Ulster yn y Guinness PRO14
  • Cyfle i gyfarfod rhai o'r chwaraewyr

Dyddiadau Gwersylloedd Hanner Tymor y Scarlets;

  • Llun & Mawrth 19eg & 20fed Chwefror
  • Iau 22ain Chwefror

I archebu lle neu i sicrhau eich taleb cyn y Nadolig cysylltwch â'r swyddfa docynnau ar 01554 29 29 39.