Clybiau i frwydro allan ar Ddiwrnod Terfynol Cwpan y Scarlets

9 May 2019
Clybiau i frwydro allan ar Ddiwrnod Terfynol Cwpan y Scarlets
Mynd yn ôl

Mae diwrnod cyffrous o rygbi iau wedi'i warantu ym Mharc y Scarlets ddydd Sul wrth i glybiau frwydro dros Cwpan y Scarlets.

Ar ôl tymor yn mynd ar drywydd i gael lle yn y Diwrnod Terfynol, bydd gan 10 tîm o naw clwb gwahanol o dan 12 oed i rai dan 16 oed eu llygaid ar y llestr arian.

Mae'r gêm agoriadol rhwng Cwins Caerfyrddin dan 12 oed a phlant dan 12 oed Hwlffordd yn cychwyn am 10.30yb, gyda'r gêm olaf rhwng Caerfyrddin Athletau dan 16 oed a Chrymych dan 16 oed yn dechrau am 3.30yp.

Mae mynediad yn £3 i oedolion, £2 i bensiynwyr gyda phlant dan 16 oed yn rhad ac am ddim. Mae parcio yn £1 y car.

"Mae Diwrnod Terfynol Cwpan y Scarlets bob amser yn ddyddiad poblogaidd yn y calendr," meddai Chris Jones, Cydlynydd Cymunedol y Scarlets. "Mae'r diwrnod bob amser yn cael ei fynychu'n dda a gyda rhagolwg tywydd da rwy'n siŵr y byddwn yn cael ein trin â rygbi rhedeg nodedig Gorllewin Cymru.

"Bydd yn wych gweld y genhedlaeth nesaf yn mwynhau diwrnod cofiadwy yn chwarae ar yr un cae â'u harwyr."

 

Amserlen

10.30yb Dan 12 - Cwins Caerfyrddin v Hwlffordd

11.45yb Dan 13 - Cwins Caerfyrddin v Penfro

1.00yp Dan 14 - Porth Tywyn v Hendy-gwyn

2.15yp Dan 15 - Sanclêr v Abergwaun ac Goodwick

3.30yp Dan 16 - Caerfyrddin Athletic v Crymych