Clybiau i gymryd rhan mewn treial ail-leoli tymor newydd ar gyfer rygbi bach

Clybiau i gymryd rhan mewn treial ail-leoli tymor newydd ar gyfer rygbi bach

3 Jun 2019
Mynd yn ôl

Mae Undeb Rygbi Cymru wedi cyhoeddi treial i ail osod tymor newydd ar gyfer tymor rygbi bach 2019-20 (dan 7 i dan 11).

 

Mae'r symudiad diweddaraf yn seiliedig ar adborth gan glybiau a chyfranogwyr yn dilyn treial y tymor diwethaf o chwarae rygbi mini yn ystod misoedd yr haf.

 

Mae'r treial hwn wedi'i seilio'n bennaf ar y tymor rygbi traddodiadol ond yn cyflwyno egwyl gaeaf newydd ar gyfer rygbi mini’ ar gyfer mis Rhagfyr a mis Ionawr a chyd estyniad byrrach i'r tymor i ymgorffori rhai o'r manteision a brofir gan chwaraewyr a gwirfoddolwyr yr haf diwethaf - ond gyda chlir toriad i bawb yn ystod gwyliau'r ysgol.

 

Bydd dros 80 o glybiau ledled Cymru, gan gynnwys 25 o ranbarth y Scarlets, yn rhan o'r ail dreial hwn.

 

 

Dywedodd Geraint John, Cyfarwyddwr Cymunedol URC, “Mae gennym ymagwedd hyblyg at ddatblygu'r gêm i bawb ac rydym yn agored iawn i roi cynnig ar fformatau newydd a ffyrdd arloesol o ymgysylltu â chwaraewyr, eu teuluoedd ac yn hanfodol ein gwirfoddolwyr pwysig mewn cyfnod heriol i pob math o chwaraeon.

 

“Rydym wedi gwrando ar y rhai a gymerodd ran yng nghwrs rygbi mini yr haf diwethaf, ynghyd â chlybiau eraill a phartïon â diddordeb.

 

“Roedd rhai o'r manteision allweddol a brofwyd gan chwaraewyr a hyfforddwyr y llynedd yn cynnwys mwy o fwynhad a datblygiad sgiliau gwell o gymryd rhan mewn gweithgareddau rygbi mewn tywydd gwell ac roedd teuluoedd hefyd yn teimlo eu bod yn cymryd mwy o ran yn yr amgylchedd rygbi. Fodd bynnag, rydym yn cydnabod yr angen am egwyl i bawb dan sylw yn ystod gwyliau'r haf.

 

“Rydym wedi gweithio gydag arbenigwyr trawiadau a'r cyngor yw y gallai toriad yn y gaeaf pan nad oes llawer o dwf neu ddim twf o gwbl helpu i gynnal caeau ar gyfer y flwyddyn gyfan.

 

Ychwanegodd Chris Ower, Rheolwr Cyfranogiad URC, “Rydym am ddatblygu partneriaethau ystyrlon gyda sefydliadau chwaraeon a grwpiau cymunedol eraill ar lefel leol a chenedlaethol.

 

“Gall cyfranogiad aml-chwaraeon gefnogi datblygiad llythrennedd corfforol cyffredinol chwaraewyr a chreu mwy o siawns o gymryd rhan gydol oes mewn chwaraeon a ffyrdd o fyw egnïol.

 

“Rydym eisoes wedi cyfarfod â nifer o gyrff llywodraethu cenedlaethol gan gynnwys criced i sicrhau'r canlyniad gorau i bawb a chredwn, trwy weithio gyda'n gilydd, yn enwedig ar gyfer y cyfnod o weithgarwch rhwng mis Mai a mis Gorffennaf, bod gennym gyfle cyffrous i wneud y gorau o fanteision niferus plant i gyd. chwaraeon. ”

 

Clybiau Scarlets wedi'u cofrestru eisoes ar gyfer treial y tymor nesaf:

 

Aberaeron, Aberystwyth, Rhydaman, Amman United, Aberteifi, Cefneithin, Crymych, Llanbedr Pont Steffan, Lacharn, Llandeilo, Llanymddyfri, Llandybie, Llanelli Wanderers, Llangwm, Nantgaredig, Castell Newydd Emlyn, Sêr y Doc Newydd, Neyland, Pantyffynon, Penybanc, Pontyberem, St clirio, Tyddewi, Trimsaran, Tycroes,

 

Os hoffai'ch clwb gael mwy o wybodaeth am y treial, anfonwch e-bost at participation@wru.wales