Condy i ymddeol oherwydd anaf

Condy i ymddeol oherwydd anaf

26 Feb 2018
Condy i ymddeol oherwydd anaf
Mynd yn ôl

Gallwn gadarnhau bod y reng ôl Jack Condy wedi ei orfodi i ymddeol o rygbi oherwydd anaf.

 

Fe chwaraeodd Condy, 23 mlwydd oed, ei gêm gyntaf i’r Scarlets ym mis Hydref 2015. Er chwarae ei gêm gyntaf, yn ebryn Zebre, aeth Condy ymlaen i chwarae 19 gêm i’r Scarlets.

 

Mae wedi chwarae 23 gêm i Lanelli, gan sgori 11 cais, ers ymuno o Cross Keys cyn tymor 2015-16.

 

Yn chwarae uchel ei barch ymhlith hyfforddwyr a chwaraewyr fe arweiniodd Condy’r Scarlets yn ymgyrch y Cwpan Eingl-Gymreig yn ddiweddar.

 

Ganwyd Condy yn Aberbargoed ac fe arweiniodd ei dîm lleol Penallta i fuddugoliaeth yng Nghwpan Ieuenctid URC yn Stadiwm y Mileniwm. Arweiniodd tîm Dethol y Scarlets i rownd wyth olaf Cwpan Prydeinig a Gwyddelig yn 2016-17.

 

Datganiad gan Jack:

 

“Yn dilyn ymgynghoriad a chyngor meddygol rwy’n drist iawn fy mod yn gorfod derbyn na fyddaf yn chwarae rhan pellach ar y cae ac fe fyddaf yn ymddeol o rygbi ar ddiwedd y tymor.

 

“Mae wedi dod yn amlwg dros y deuddeg mis diwethaf nad yw’n bosib i mi chwarae ar lefel broffesiynol ar ôl derbyn anaf difrifol if y mhenglin sawl blwyddyn yn ôl.

 

“Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i nifer o bobl sydd wedi fy nghefnogi trwy gydol fy ngyrfa. Diolch arbennig i fy nheulu, yr hyfforddwyr a’r bois yr wyf wedi chwarae gyda yn y Scarlets, Penallta a Cross Keys. Mae’n rhaid i mi ddiolch hefyd i fy mharter Chloe sydd wedi bod yn wych yn ystod y cyfnodau anodd.

 

“Diolch mawr i’r staff hyfforddi yn y Scarlets am fod mor amyneddgar dros y tri tymor diwethaf ac am gefnogi rhaglen feddygol a rhoddodd y cyfle i mi barhau i chwarae i’r Scarlets a Llanelli.

 

“Mae’n rhaid rhoi sylw penodol i’r physios Math, Jo a Kat, ac i’r staff meddygol i gyd yn y rhanbarth sydd wedi bod yn wych. Diolch i Dr. Huw Evans am ei gefnogaeth trwy’r cyfnodau anodd.

 

“Rwyf wedi mwynhau fy amser gyda’r Scarlets yn fawr a hoffwn ddiolch i’r chwaraewyr i gyd am fod mor gefnogol dros y blynyddoedd diwethaf a dymunaf pob llwyddiant iddynt i’r dyfodol.

 

“Roedd yn anrhydedd cael cynrychioli’r Scarlets dros y dair mlynedd diwethaf ac fe fydd yn gefnogwr am weddill fy oes.”