Davies yn helpu yn yr eira!

Davies yn helpu yn yr eira!

Jonathan Davies
3 Mar 2018
Davies yn helpu yn yr eira!
Mynd yn ôl

Roedd Jonathan Davies, canolwr y Scarlets, Cymru a’r Llewod, yn un o nifer o berchnogion ceir 4x4 a gynorthwyodd i symud cleifion, doctoriaid a nyrsus o’r ysbytai yng Nghaerdydd trwy’r eira dros y diwrnodau diwethaf.

 

Wrth siarad yn uniongyrchol ar raglen BBC Radio Wales Sport eglurodd Davies fel y wnaeth ef, a nifer o gymdogion lleol, ddefnyddio eu ceir 4x4 at achos da wrth i Gaerdydd ddioddef yn yr eira mawr a achoswyd gan Storm Emma!

 

Dywedodd; “Doedden ni ddim wedi gallu mynd i ymarfer yn Llanelli ddoe (Gwener) ac mae gyda ni ap Nextdoor i’r ardal. Fe wnaeth fy nghariad rhoi ar hwnnw bod gyda ni 4x4 a’n bod ni’n gallu cynorthwyo pobl oedd angen mynd a dod o’r ysbytai.

 

“Fe wnes i fynd â chleifion a doctoriaid o’r ysbyty i’w tai, dyna’r cyfan oedd e mewn gwirionedd, gwasanaeth tacsi! Roedd tua ugain ohonom ni, roedd yn wych i weld cynifer o bobl yn helpu.

 

“Roedd yn wych gweld pobl yn cynorthwyo. Roedd e’n brysur iawn ac os y’ch chi’n gallu helpu i ddod a chleifion adref, neu doctoriaid a nyrsus ar ôl shift hir nhw sy’n bwysig. Roeddwn i’n methu edrych ar y ‘pick-up’ yn eistedd ar yr hewl pan oeddwn i’n gallu helpu.

 

“Roedd yr hewlydd yn eithaf gwael ond roedd yn ddigon diogel wrth gymryd eich hamser. Roedd pobl wedi bod allan yn trio clirio ac yn gosod halen hefyd. Roedd yn ymdrech enfawr gan bawb.”

 

Fe fydd y Scarlets yn wynebu Leinster ym Mharc y Scarlets ar nos Wener 9fed Mawrth, cic gyntaf 19:35, ar ôl gorfod gohirio gêm heddiw.

 

Tocynnau ar gael yma