Dewiswyd un ar ddeg o'r Scarlets ar gyfer Carfan Merched Cymru

12 Apr 2019
Dewiswyd un ar ddeg o'r Scarlets ar gyfer Carfan Merched Cymru
Mynd yn ôl

Mae prif hyfforddwr Menywod Cymru, Rowland Phillips, wedi dewis 11 Scarlets mewn carfan 34 o fenywod Datblygol Cymru a fydd yn chwarae Grŵp Datblygu Talent Dan 18 Lloegr yn Stadiwm Principality ddydd Mawrth, 30 Ebrill (6yh).

Mae blaenwyr y Scarlets Chloe Fletcher, Ellie Morgan, Gwenllian Jenkins, Hatty Davies, Molly James ac yn y cefn mae Caitlin Lewis, Celyn Lazenby, Darcy Thomas, Ellie Tromans, Mabli Davies, Rosie Davies.

Mae'r garfan yn cynnwys aelodau rhyngwladol Manon Johnes a Lauren Smyth a carfan y Chwe Gwlad, Molly Kelly a Lewis, ond bydd y garfan chwarae i gyd yn gymwys ar gyfer rygbi dan 18 ac ar wahân i'r rhai sy'n ymwneud â Chymru, mae pob un ohonynt wedi dod drwy'r tymor hwn. 18 rhaglen hyfforddi a chwarae rhanbarthol.

Mae Phillips wedi ychwanegu hyfforddwr Cymru Rhif 8 Sioned Harries a Menywod Dreigiau at ei dîm hyfforddi, Gareth Wyatt a Hugh Gustafson am y cyfnod hwn ac mae'n edrych i barhau i adnabod a datblygu doniau benywaidd ar gyfer y dyfodol.

“Mae popeth a wnawn yn golygu cynllunio ar gyfer y dyfodol a datblygu chwaraewyr ar gyfer rygbi rhyngwladol,” meddai Phillips.

“Roedd Manon (Johnes), Alex (Callender) a Lauren (Smyth) yn cymryd rhan yn y rhaglen hon y tro hwn y llynedd, gyda Manon ac Alex yn chwarae ac mae Lauren yn colli allan ar y gêm trwy anaf. Mae'r tri wedi mynd ymlaen i ddisgleirio i Gymru y tymor hwn.

“Roedd Caitlyn (Lewis) a Molly (Kelly) yn rhan o garfan y Chwe Gwlad a Caitlin, Celyn Lazenby, mae Ellie Morgan a Megan Webb wedi bod yn rhan o raglen Menywod Saith Bob Cymru felly bydd yr ychydig wythnosau nesaf yn ein galluogi i barhau i weithio gyda hyn grŵp o chwaraewyr.

“Byddwn yn edrych i weld a all unrhyw un o'r chwaraewyr hyn gamu i fyny a bod yn rhan o garfan Cymru wrth i ni adeiladu tuag at Gwpan Rygbi'r Byd 2021 - ac edrych ymhellach ymlaen rwy'n siŵr y bydd llawer ohonynt yn cymryd rhan pan ddaw i cystadleuaeth 2025.

“Mae digon o dalent benywaidd yng Nghymru, gwelsom gyda'r rhaglen dan 18 a helpodd i baratoi'r chwaraewyr am hyfforddiant a chwarae mwy dwys.

“Bydd yn gam arall iddyn nhw chwarae carfan yn Lloegr yn Stadiwm Principality ac ni all hynny ond bod yn beth da.”

Carfan Menywod Datblygol Cymru v Grŵp Datblygu Talent Dan 18 Lloegr (dydd Mawrth 30 Ebrill, 6yh, Stadiwm y Principality - mynediad am ddim i bawb fel rhan o Gyfres ‘Road to Principality’)

Blaenwyr: Chloe Fletcher, Ellie Morgan, Gwenllian Jenkins, Hatty Davies, Molly James (Scarlets)

Amie Turner, Bryonie King, Catrin Jones, Ffion Owen, Madi Johns, Manon Johnes (Gleision)

Jade Thomas, Jaya White, Melissa Gnojek (Gweilch)

Mali Quaeck, Molly Kelly, Victoria Redman (RGC)

Cefnwyr: Caitlin Lewis, Celyn Lazenby, Darcy Thomas, Ellie Tromans, Mabli Davies, Rosie Davies (Scarlets)

Beth Huntley, Megan Davies, Megan Webb (Gleision)

Catherine Richards, Chelsea Jones, Hannah Powell, Tygan Pinch (Dreigiau)

Anwen Owen, Lauren Smyth, Niamh Terry (Gweilch)

Mali Jones (RGC)