Pedwar rhanbarth yn uno ar gyfer lansiad tocynnau 2019-20 Guinness PRO14

12 Aug 2019
Mynd yn ôl

Mae rygbi proffesiynol Cymru wedi uno i lansio tocynnau Guinness PRO14 ar gyfer pob un o’r pedwar rhanbarth heddiw (Awst 12) gan ddefnyddio’r hashnod #OurJourneyStartsNow.

 

Mae Scarlets, Gleision Caerdydd, Dreigiau ac Gweilch i gyd wedi mynd ar werth gyda gemau cartref cyn tymor Pencampwriaeth 2019-20.

 

Gyda Chwpan Rygbi'r Byd yn digwydd y mis nesaf, mae dechrau hwyrach na'r arfer i'r PRO14, gyda'r Scarlets yn cychwyn eu hymgyrch yn erbyn Connacht ddydd Sadwrn, Medi 28.

 

Yr un penwythnos mae'r Gweilch yn teithio i wynebu Ulster; Mae'r Dreigiau'n herio Munster yn Iwerddon ac mae Gleision Caerdydd yn wynebu Isuzu Southern Kings yn Ne Affrica.

 

Mae gemau hyd at rownd naw ym Mharc y Scarlets bellach ar gael i'w prynu.

 

Daw derbïau Cymreig cyntaf y tymor yn rownd wyth, dechrau tair rownd o gemau yn olynol rhwng y rhanbarthau gan gynnwys dychwelyd y sioeau arddangos traddodiadol ar Ddydd San Steffan.

 

Scarlets

 

Mae tocynnau gêm ar gael i'w prynu tan rownd naw, gan gynnwys gwrthdaro darbi Dydd San Steffan yn erbyn y Gweilch ym Mharc y Scarlets.

 

Mae cyfraddau gostyngedig Cynnar ar gael hyd at bedair wythnos cyn pob gêm gartref, gan ganiatáu i gefnogwyr arbed hyd at 20 y cant ar brisio diwrnod gêm.

 

Gallwch brynu tocynnau Cynnar o gyn lleied â £14 (Dan do) a £4 (iau) ar gyfer gemau Categori B.

 

Mae tocynnau ac Aelodaeth Tymor ar gael nawr trwy glicio yma.

 

Gleision Caerdydd

 

Mae tocynnau ar gyfer holl osodiadau PRO14 ym Mharc Arfau Caerdydd ar gael i'w prynu nawr gyda phrisiau gostyngedig Cynnar ar gael tan o fewn pythefnos i'r gêm.

Mae Aelodaeth Tymor hefyd ar gael, gan gynnig y gwerth gorau posibl i wylio Prifddinas-Ranbarth Cymru.

I brynu tocynnau gêm ac aelodaeth cliciwch yma.

 

Dreigiau

 

Mae tocynnau Cynnar ar gyfer gemau PRO14 cartref y Dreigiau ar gael nawr gyda phrisiau'n cychwyn o £17 oedolyn, £13 dros 60 oed/dan 25 oed ac iau £5.

 

Mae tocynnau ar gyfer pob gêm ar wahân i ddiwedd y tymor gyda Gleision Caerdydd ar gael.

 

Prynwch yn gynnar ar gyfer prisiau tocynnau gêm orau neu cofrestrwch ar gyfer aelodaeth Dreigiau 2019/20 a gweld pob gêm gartref tymor rheolaidd gydag arbediad cyfartalog o dros 40% i oedolion.

Sicrhewch eich tocynnau yn Rodney Parade yma.

 

Gweilch

 

Mae tocynnau gêm ar gyfer yr holl gemau PRO14 cartref hefyd ar gael yn y Gweilch yn amrywio o ddim ond £5 i rai dan 16 oed i Seddi Premiwm am £25 gyda phrisiau Cynnar.

Mae gostyngiadau grŵp ar gael i bartïon o 10 neu fwy, gofynnwch yn y swyddfa docynnau am ragor o wybodaeth.

Mae Tocynnau Gêm ac Aelodaeth Tymor ar gael ar-lein nawr trwy glicio yma.