Dewch at eich gilydd ac archebwch nawr!

Dewch at eich gilydd ac archebwch nawr!

23 Nov 2018
Dewch at eich gilydd ac archebwch nawr!
Mynd yn ôl

Dros yr wythnosau nesaf bydd y garfan yn wynebu gemau pwysig adref yma ym Mharc y Scarlets, beth am ddod a’ch ffrindiau ac aelodau'r teulu at ei gilydd i wneud y mwyaf o gyfnod y Nadolig a manteisio ar ein gostyngiadau archebu grŵp.

 

Gallwn gyd gytuno fod cyfnod yr ŵyl yn gallu fod yn ddrud, tybed os oedd yna ond ffordd o leihau'r gost hynny a sicrhau mis yn llawn o weithgareddau hwylus? Mae ein gostyngiadau archebu grŵp ar gael i holl aelodau'r cyhoedd sy'n archebu 8 tocyn neu fwy o fewn un trafodiad.

 

Ym mis Rhagfyr bydd y Scarlets yn wynebu Ulster yn nhrydydd rownd Cwpan Heineken ar y 7fed o Ragfyr, y Gleision yn y Guinness PRO14 ar y 29ain o Ragfyr yn ogystal â'r Dreigiau a Tigers Caerlyr yn y Flwyddyn Newydd, ar y 5ed a 12fed o Ionawr.

 

P'un ai ei fod yn noson Nadoligaidd cynnar gyda chydweithwyr neu noson gyda’ch cymdogion, sicrhewch eich bod yn archebu fel grwp i gael y fargen orau! Anghofiwch y meddyliau hynny o Ionawr sych, gallwn warantu bydd y garfan yn sicrhau perfformiadau cyffrous a bythgofiadwy i waredu’r ysoedd hynny!

 

Mae'r holl gemau'n cynnwys cynigion disgownt grŵp, nodir y prisiau isod;

 

Categori A:

Ulster - 7fed Rhagfyr

Gleision - 29ain Rhagfyr

Tigers Caerlŷr - 12fed Ionawr

 

Oedolion - £ 15

Plentyn - £ 4

 

Categori B:

Dreigiau - 5ed Ionawr

 

Oedolion - £ 10

Plentyn - £ 3Dilynwch y linc isod i brynu tocynnau:

 

Tickets.scarlets.wales