Gwersyll i Ferched yn lwyddiant mawr wrth i sêr Cymru ymweld

18 Apr 2019
Mynd yn ôl

Bu Gwersyll Merched Pasg y Scarlets yn lwyddiant mawr unwaith eto.

Treuliodd bron i 70 o ferched y diwrnod ym Mharc y Scarlets lle'r oedd Hannah Jones a Ffion Lewis, merched rhyngwladol y Scarlets wrth law i drosglwyddo eu sgiliau.

Yn ogystal, gwnaeth sêr y Scarlets a Chymru, Leigh Halfpenny a Rhys Patchell, gwneud ymddangosiad ar ôl hyfforddi i gael tynnu eu lluniau gyda'r merched ac i arwyddo llofnodion.

Mae'r gwersyll yn amlygu twf y merched a'r merched yng Nghymru yn dilyn lansio canolfannau benywaidd URC yn gynharach y mis hwn.

Mae wyth canolfan ar draws y rhanbarth a fydd yn hyfforddi trwy gydol yr haf.

Dywedodd Chris Jones, Cydlynydd Cymunedol y Scarlets: “Roedd yn wych gweld cymaint o ferched yn chwarae rygbi gyda gwên ar eu hwyneb. Cawsom bron i 70 yn mynychu'r gwersyll ac roedd yn wych cael Hannah a Ffion yno i drosglwyddo eu harbenigedd ac i Leigh a Rhys yn dod i mewn ac yn treulio peth amser gyda'r merched. ”

Dywedodd Ffion Lewis, a wnaeth ei ymddangosiad cyntaf yng ngorllewin Cymru fis Tachwedd diwethaf: “Pan oeddwn yn iau daethom i wersyll yma oedd yn fechgyn yn bennaf, mae'n wych gweld cymaint yma mewn gwersyll i ferched yn unig ac yn wych ar gyfer twf y gamp yng Nghymru.

“Bydd yn braf gweld rhai o'r merched hyn yn chwarae i'r Scarlets ac o bosibl Cymru un diwrnod.”

Wyth Hwb Benywaidd:

Clwb Rygbi Hendy-gwyn ar Daf - Teigrod Cwm Taf

Clwb Rygbi Castell Newydd Emlyn - Wiberod

Clwb Rygbi Aberaeron - Bae Ceredigion

Clwb Rygbi Hwlffordd - Cleddau Wildcats

Clwb Rygbi Rhydaman - Valley Vixens

Llanelli Wanderers - Stradey Sospans

Clwb Rygbi Caerfyrddin - Myrddin Maidens

Clwb Rygbi Dinbych-y-pysgod - Siarcod Sir Benfro

I gael rhagor o wybodaeth am hybiau merched URC cysylltwch â jdavies@wru.wales