Sêr y Gamp Lawn Jonathan Davies, Ken Owens a Rob Evans yn arwyddo cytundebau newydd

Enillydd Camp Lawn Rob Evans yn arwyddo cytundeb newydd Scarlets

19 Mar 2019
Sêr y Gamp Lawn Jonathan Davies, Ken Owens a Rob Evans yn arwyddo cytundebau newydd
Mynd yn ôl

Mae'n bleser gan y Scarlets gyhoeddi bod tri o arwyr Camp Lawn Cymru wedi arwyddo cytundebau newydd.

Mae Jonathan Davies, Ken Owens a Rob Evans wedi cytuno ar cytundebau newydd i ymestyn eu harhosiad gyda'u rhanbarth cartref.

Mae'r triawd rhyngwladol wedi dod drwy system yr academi yn y Scarlets ac roeddent yn aelodau allweddol o'r ochr a gododd y tlws Guinness PRO12 yn 2017.

Dywedodd Wayne Pivac, prif hyfforddwr y Scarlets: “Rwyf wrth fy modd bod Rob, Ken a Jon wedi ail-lofnodi ar gyfer y Scarlets.

“Maen nhw wedi bod yn rhan fawr o'n llwyddiant yn y blynyddoedd diwethaf ac rwy'n gwybod bod ein hyfforddwr newydd Brad (Mooar) yn awyddus iawn i sicrhau eu gwasanaethau yn symud ymlaen.

“Mae'n newyddion gwych i'r Scarlets.”

Mae Davies wedi chwarae 154 o gemau i'r Scarlets ers iddo ymddangos am y tro cyntaf ym mis Awst 2006.

Mae wedi mynd ymlaen i fod yn un o brif ganolwyr rygbi’r byd ac fe'i enwyd yn chwaraewr y gyfres Llewod Prydain ac Iwerddon yn 2017.

“Ni allwn fod yn hapusach i aros gyda'r Scarlets,” meddai.

“Rwy'n teimlo'n gyffrous am ddiwedd y tymor ac ar ôl siarad â'n hyfforddwr newydd, Brad, yn edrych ymlaen at yr hyn sydd i ddod.

“Mae'n rhywbeth yr wyf am fod yn rhan ohono.

“Rydych chi eisiau bod yn chwarae yn y cystadlaethau mawr a chystadlu am dlysau ac rydym wedi bod yn gwneud hynny yn y Scarlets.

“Rwy'n falch iawn fy mod wedi arwyddo cytundeb newydd.”

Roedd Owens, yn chwaraewr Prawf y Llewod yn 2017 ac enillodd ei 64fed cap Cymru yn erbyn Iwerddon y penwythnos diwethaf.

Mae'r bachwr talismanig wedi ymddangos 238 i'r Scarlets ers ei gêm gyntaf yn erbyn Northampton Saints yn 2016.

Mae Owens wedi bod yn gapten ar y Scarlets ers 2014.

Dywedodd: “Mae'n bleser gennyf fod wedi arwyddo estyniad i'm cytundeb.

“Rwy'n edrych ymlaen at ddiwedd tymor mawr ac adeiladu ar y llwyddiant rydym wedi'i gyflawni yn y blynyddoedd diwethaf.”

Mae Evans yn un arall sydd wedi bod wrth galon llwyddiant y Scarlets.

Mae’r prop o Sir Benfro wedi ymddangos 118 o weithiau ers ei ymddangosiad cyntaf ym mis Ionawr 2013 ac fe'i enwyd yn nhîm wych Guinness PRO14 y tymor diwethaf.

“Rwyf wrth fy modd yn chwarae yma, rydych chi'n chwarae gyda'ch ffrindiau ac mae yna ysbryd gwych yn y garfan,” meddai Evans.

“Rydw i wedi bod yn falch o fod yn rhan o'r llwyddiant rydym wedi'i gyflawni dros y blynyddoedd diwethaf.

“Rydw i eisiau parhau i chwarae dros Gymru ac nid oes ochr arall yng Nghymru y byddwn i eisiau chwarae drosti.

“Mae hwn yn amser cyffrous i fod yn rhan o'r Scarlets. Rwy'n edrych ymlaen at dynnu crys Scarlets unwaith eto a'n helpu i ymuno â'r gemau ail gyfle am dymor arall. ”

Ychwanegodd Jon Daniels, rheolwr cyffredinol rygbi y Scarlets: “Rydym yn falch iawn o gael chwaraewyr allweddol fel Jon, Ken a Rob i arwyddo cytundebau newydd.

“Mae'r tri yn dod o Orllewin Cymru, yn falch o'u gwreiddiau ac wedi chwarae rhan enfawr yn ein llwyddiant yn y tymhorau diweddar.

“Fel y Scarlets rydym yr un mor falch o'u gweld yn cyflawni'r hyn sydd ganddynt ar y llwyfan rhyngwladol ac i bob un sydd wedi arwyddo cytundebau newydd mae hyn yn arwydd o'n huchelgais dros y blynyddoedd i ddod.”