Rownd Derfynol Guinness PRO14 i gychwyn am 3yp

24 Oct 2019
Mynd yn ôl

“Rydyn ni'n Gobeithio y bydd amser y cic gyntaf mwy traddodiadol yn boblogaidd iawn gyda Theuluoedd”

Dewiswyd amser cychwyn cyfeillgar i gefnogwyr o 3pm ar gyfer Rownd Derfynol 2020 Guinness PRO14 a gynhelir yn Stadiwm Dinas Caerdydd ar Fehefin 20fed.

Ar ôl rhediad o bedwar record presenoldeb syth, mae Rownd Derfynol Guinness PRO14 y tymor hwn yn addo eu fod yn ddigwyddiad fydd yn gwerthu allan a bydd profiad y cefnogwyr wrth wraidd y digwyddiadau ym mhrifddinas Cymru.

Ni fydd lleoliad cefnogwyr yn broblem eleni, byddant yn gallu dewis rhwng aros dros benwythnos yng Nghaerdydd neu drip dydd diolch i'r amser cychwyn 3yp.

Mehefin 20fed fydd diwrnod hiraf y flwyddyn a bydd gan gefnogwyr ddigon o ddewis o ran sut i wneud y gorau ohono. Bydd teuluoedd yn gallu mwynhau ardaloedd ac adloniant sy'n addas i blant yn y stadiwm tra bydd yr holl gefnogwyr yn gallu manteisio ar opsiynau bwyd a diod gwych ar y safle.

Mae lletygarwch ac awyrgylch Caerdydd yn hysbys i gefnogwyr rygbi ledled y byd ac wrth gael eu paru ag enw da Rownd Derfynol Guinness PRO14 am amsugno cystadlaethau a chwarae o safon fyd-eang, mae'n gosod y llwyfan ar gyfer digwyddiad ni fyddwch am golli.

Gellir prynu'r tocynnau gorau ar hyn o bryd gyda phrisiau'n dechrau ar ddim ond £ 13 ar gyfer consesiwn, £ 26 i oedolion a thocyn teulu i ddau oedolyn a dau dan 16 yw £ 64 (ynghyd â ffioedd archebu). Ewch i www.pro14rugby.org i brynu nawr.

Dywedodd Martin Anayi, Prif Swyddog Gweithredol Rygbi PRO14: “Roedd gosod cic gyntaf am 3yp yn ymwneud â gwneud Rownd Derfynol 2020 Guinness PRO14 mor hygyrch â phosibl i’n cefnogwyr ni.. Rydyn ni'n gwybod bod cefnogwyr rygbi wrth eu bodd yn teithio ar gyfer digwyddiadau mawr ac rydyn ni wedi sicrhau bod ganddyn nhw ddewis gwneud diwrnod neu benwythnos ohono.

“Mae gennym gyfrifoldeb hefyd i sicrhau bod y genhedlaeth nesaf o gefnogwyr yn gallu dod i weld eu harwyr yn perfformio reit o flaen eu llygaid a gobeithiwn y bydd amser cychwyn mwy traddodiadol yn enillydd go iawn i deuluoedd.

Gobeithiwn, gyda phopeth sydd gan ganol Dinas Caerdydd i'w gynnig y bydd gan gefnogwyr ddigon o opsiynau adloniant cyn ac ar ôl y gêm. Rydyn ni'n falch iawn o fod yng Nghymru mewn lleoliad gwych fel Stadiwm Dinas Caerdydd lle rydyn ni am godi'r bar i'n cefnogwyr a gwneud hon yn rownd derfynol orau eto."