Cofrestru’ch cyfrif Tocyn Tymor

Cofrestru’ch cyfrif Tocyn Tymor

24 Jan 2018
Cofrestru’ch cyfrif Tocyn Tymor
Mynd yn ôl

Fel daliwr tocyn tymor ry’ch chi’n gallu prynu eich sedd neu tocyn sefyll ar gyfer Rownd yr Wyth Olaf o ddydd Gwener!

 

Ry’n ni’n disgwyl lot o alwadau dros y ffôn ac yn y swyddfa docynnau, ac fe fyddwn ni wedi staffio ar gyfer y galw, ond mae hefyd yn bosib i chi brynu eich sedd / tocyn sefyll Tocyn Tymor ar y we.

 

Os nad ydych wedi gweithredu’ch cyfrif tocyn tymor ers i ni symud i Ticketmaster dilynwch y fideo ar y linc isod fel eich bod chi’n barod i brynu’ch tocyn o ddydd Gwener.

 

 

Os hoffech brynu eich tocyn yn y swyddfa docynnau neu dros y ffôn ar 01554 29 29 39 fe allwch wneud hynny o 9am dydd Gwener 26ain Ionawr.