Sut i Optio Mewn

Sut i Optio Mewn

27 Jan 2018
Sut i Optio Mewn
Mynd yn ôl

Os nad ydych eisoes wedi gwneud hynny, rydyn ni'n rhoi cyfle i chi Optio Mewn i'n e-bost wythnosol 'Scarlets Hotspot'.

 

I ymuno â ni ewch i http://marketing.scarlets.wales/optin

 

Rhai o'r manteision o Optio i mewn i ebost ‘hotspot’ y Scarlets:

  1. Byddwch gyda’r cyntaf i glywed am y newyddion diweddaraf gan y tîm a'r chwaraewyr
  2. Mynediad unigryw i werthiant tocynnau cynnar ar gyfer PRO14 a chwaraewyr Ewropeaidd
  3. Mynediad unigryw i werthiant tocynnau ar gyfer digwyddiadau a chyngherddau ym Mharc y Scarlets
  4. Mynediad unigryw i werthiant cynnar Tocyn Tymor
  5. Mynediad unigryw i gynnwys fideo, cyfweliadau gyda'r tîm a'r chwaraewyr o leiaf 48 awr cyn y cyhoedd
  6. Cyfle i ennill Nwyddau a Nwyddau'r Scarlets
  7. Cyfle i fod yn rhan o brosiectau Cymunedol y Scarlets

 

Gallwch hefyd dynnu’ch manylion personol oddi ar gronfa data'r Scarlets os nad ydych chi am glywed gennym ni mwyach. Ewch i http://marketing.scarlets.wales/optout

 

Er mwyn cydymffurfio â rheoliadau cyfreithiol a gyflwynir gan gyfarwyddeb Rheoleiddio Gwarchod Data Cyffredinol Ewrop (GDPR) sy'n dod i rym ym mis Mai eleni, mae gan Scarlets Regional Limited rwymedigaeth gyfreithiol i gael caniatâd penodol gan bob unigolyn sy'n dymuno derbyn unrhyw fath o gyfathrebu gan y clwb . Mae hyn yn berthnasol i dderbyn gwybodaeth dros y ffôn, e-bost, negeseuon testun neu unrhyw gyfrwng arall y gellir ei ddehongli'n bersonol i'r derbynnydd.

 

Os ydych wedi derbyn cyfathrebu dros e-bost gan y Scarlets o'r blaen, dylech fod wedi derbyn e-bost oddi wrth y Scarlets yn gofyn i chi ddewis i mewn (Cofrestru) neu ddileu (Dileu Tanysgrifio) Cylchlythyr Manwerthwyr Scarlets. Os na chawsom ymateb gennych, fe wnaethom ni ddilyn negeseuon e-bost atgoffa sy'n gofyn ichi nodi'ch dewis. Os na fyddwch yn dewis ymuno erbyn 25ain Mai, 2018, ni allwn gysylltu â chi na anfon unrhyw negeseuon e-bost atoch chi mwyach.

 

Mae'n hollbwysig eich bod yn dweud wrthym ble rydych chi am dderbyn cyfathrebu oddi wrthym neu beidio, gan beidio â nodi ffafriaeth yn ein hatal rhag cysylltu â chi. Bydd yr holl aelodau heb eu dewis yn cael eu tynnu oddi ar gronfa ddata'r Scarlets cyn gynted ag y daw'r gyfarwyddeb GDPR i rym.

 

Beth yw GDPR?

Mae Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol yr UE (GDPR) yn disodli'r Gyfarwyddeb Diogelu Data 95/46 / EC ac fe'i cynlluniwyd i gysoni cyfreithiau preifatrwydd data ar draws Ewrop, i ddiogelu a grymuso holl breifatrwydd data dinasyddion yr UE ac ail-lunio'r ffordd y mae sefydliadau ar draws y rhanbarth yn ymdrin â data preifatrwydd. [Ffynhonnell https://www.eugdpr.org/]

 

Bydd y Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR) a gynigir gan y Comisiwn Ewropeaidd yn cryfhau ac yn uno diogelu data i unigolion o fewn yr Undeb Ewropeaidd (UE), tra'n mynd i'r afael ag allforio data personol y tu allan i'r UE. I ddarllen mwy am GDPR ac i ddysgu mwy am sut mae'n effeithio arnoch chi, ewch i GDPR FAQs yn https://www.eugdpr.org/gdpr-faqs.html