Hughes yn canu clod y blaenwyr

Hughes yn canu clod y blaenwyr

18 Feb 2018
Hughes yn canu clod y blaenwyr
Mynd yn ôl

Diwrnod mawr i Steff Hughes wrth iddo nid yn unig ddathlu ei benblwydd yn 24ain oed ond hefyd arwain y Scarlets i’r cae yn erbyn y Gwyddelod o Leinster.

 

Yn dilyn siom y golled a’r berfformiad yn erbyn Benetton penwythnos diwethaf roedd y Scarlets yn awyddus iawn i daro’n ôl a rhoi’r trên yn ôl ar y cledrau fel petai er mwyn sicrhau bod ymgyrch Guinness PRO14 yn parhau i symud i’r cyfeiriad cywir.

 

Gydag anafiadau yn taro’r bois o’r Gorllewin nid oedd buddugoliaeth i fod ond fe welwyd digon o amynedd ac awch i barhau ati a sicrhau’r pwynt bonws ar funud olaf y gêm gan orffen o fewn saith pwynt.

 

Wrth siarad ar ôl y gêm dywedodd Hughes; “Roedden ni gyd yn teimlo fel ein bod ni wedi gadael ein hunain, a’n gilydd, lawr penwythnos diwethaf a heb berfformio i’r safon ry’n ni’n gallu chwarae.

 

“Roedd y perfformiad yn bwysig i ni heddiw er mwyn i ni ddangos ein bod ni’n well tîm na ddangoson ni wythnos diwethaf. Fi’n credu wnaethon ni hynny.

 

“Yn amlwg ry’n ni’n siomedig i beidio ennill achos fi’n credu wnaethon ni chwarae rygbi digon da ar adegau i ennill y gêm ond wedi dweud hynny mae’r pwynt bonws yn bwysig.

 

“Yn sgîl y tymor mae’r pwyntiau bach yna yn bwysig, yn enwedig ar ôl mynd lawr i 14 dyn gydag anafiadau. Pob clod i’r bois, yn enwedig bois y reng flaen a ddaeth ymlaen yn yr ail hanner. Roedd y sgrymiau diwethaf yna’n wych.

 

“Pob clod i Simon Gardiner, Emyr Phillips a Phil Price. Mae’n anodd weithiau i ddod o’r fainc pan mae’r gêm i weld wedi mynd oddi wrtho chi. Fe wnaethon nhw ddangos bod dyfnder gyda ni yn y garfan a digon o gymeriad.

 

“Clod i Dan hefyd am gicio’r gic yna ar ôl methu un ryw bum munud cyn hynny. Fe ddangosodd e ei fod e’n gallu perfformio o dan bwysau.

 

“Mae’n fraint i fod yn gapten ar glwb sy’n agos iawn at fy nghalon.”

 

Fe fydd y Scarlets yn croesawu Ulster i Barc y Scarlets nos Sadwrn nesaf, cic gyntaf 7.35pm yn y gyntaf o ddwy gêm gartref yn olynol gyda Leinster yr wythnos wedyn.

 

Aeth Hughes ymlaen i ddweud; “Fe fydd e’n neis i fod getre, mae gwaith gyda ni i’w wneud wythnos hyn nawr, mae’n bwysig ein bod ni’n paratoi’n dda ar gyfer y gêm yna.”

 

Mae tocynnau ar gael nawr o eticketing.co.uk/scarletsrugby