“Roeddwn i'n meddwl bod y bechgyn wedi dangos llawer o galon,” Pivac

“Roeddwn i'n meddwl bod y bechgyn wedi dangos llawer o galon,” Pivac

27 Oct 2018
“Roeddwn i'n meddwl bod y bechgyn wedi dangos llawer o galon,” Pivac
Mynd yn ôl

Bu'n rhaid i'r Scarlets weithio ar gyfer eu buddugoliaeth pwynt bonws dros Southern Kings ym Mhort Elizabeth nos Wener gyda'r gęm gartref yn dechrau'n llwyddiannus gan sgorio cais yn y funud agoriadol a chadw'r pwysau ar y Gorllewin drwyddi draw.Bu'n rhaid i'r Scarlets ddod yn ôl o'r tu ôl i nifer o achlysuron wrth i Southern Kings sgorio pedwar cais cyffrous eu hunain, ond roedd gonestrwydd a phenderfyniad y rhanbarth, a rhai arddangosfeydd unigol gwych yn y pecyn, yn fuddiol iawn ac yn ddigon i sicrhau'r fuddugoliaeth.Wrth siarad ar ôl y gêm nos Wener dywedodd y prif hyfforddwr Wayne Pivac; “Fe welsom lawer o'r hyn oedd yn debyg i berfformiad y llynedd, a chwaraewyd yn yr un ffenestr brawf lle cawsom rywbeth fel 21 o chwaraewyr i gyd heb fod ar gael ar gyfer gêm heddiw.“Roeddwn i'n meddwl bod y bechgyn yn dangos llawer o galon a llawer o allu i gadw at yr hyn yr oeddem wedi'i hyfforddi yn ystod yr wythnos i gael y canlyniad hwnnw, a'r ffordd y gwnaethom ei gyflawni, yn dod o'r tu ôl i sawl achlysur. Rwy'n falch iawn ohonynt. ”Roedd y Scarlets yn heddluoedd i wneud newid hwyr cyn y gêm gyda Marc Jones yn mynd yn groes i salwch.“Roedd Marc Jones ar fin dechrau, fe wnaethom ei dynnu allan awr cyn gadael y gwesty, aeth y ddau fachwr ifanc ati i sgorio ac fe wnes i feddwl yn dda iawn. Mae credyd yn mynd i rai o'r dynion ifanc heddiw a gamodd yn dda. Mae Will Boyde a Josh Macleod wedi bod yn aruthrol ers dychwelyd o'u hanafiadau. ”Aeth Pivac ymlaen i ddweud; “Rydym yn siomedig ein bod wedi troi'r bêl drosodd ac wedi rhoi rhai ceisiau iddynt ond rydym yn falch iawn ein bod wedi aros yn y frwydr a dod i ffwrdd â'r fuddugoliaeth.“Gobeithio y bydd gennym ychydig o chwaraewyr yn ôl yr wythnos nesaf gan gynnwys Kieron Fonotia yn ôl eu waharddiad, bydd hynny'n wych. Fe aethon ni â mainc 6/2 heno gan ein bod yn is na niferoedd mewn gwirionedd. Nid yw Lewis Rawlins yn bell i ffwrdd a dylai Blade Thomson fod yn ôl gyda ni yr wythnos nesaf heddiw.Gobeithio y byddwn yn mynd i Gaeredin gydag ychydig o hyder o ganlyniad heddiw. Rydym yn gwybod y bydd yn gêm fawr gan ein bod ni ill dau yn iawn yno yn y gymysgedd. ”Bydd y Scarlets yn cymryd rhan yng Nghaeredin yn BT Murrayfield ddydd Gwener 2ail Tachwedd, cic gyntaf 19:35.