“Mae’n gyfle i bawb yn y garfan” - Josh Macleod yn edrych ymlaen at ddechrau o’r newydd

19 Aug 2019
Mynd yn ôl

Roedd Josh Macleod ar dir cartref i lansio cit newydd y Scarlets ar gyfer y tymor i ddod ac wrth i’r gwaith paratoi barhau ar gyfer agoriad Guinness PRO14 yn erbyn Connacht mae’r reng-ol yn credu bod rhywbeth arbennig yn adeiladu cyn yr ymgyrch newydd.

Roedd Macleod, sy’n byw yng Nghasnewydd, Sir Benfro, ymhlith mintai’r Scarlets a gymerodd ran yn y lansiad yn Sioe Sir Benfro, lle dadorchuddiwyd y citiau ar gyfer 2019-20.

Bellach mae pob llygad yn troi at gic gyntaf fawr PRO14 a'r gwrthdaro rhwng pencampwyr 2017 a 2016 ym Mharc y Scarlets ar Fedi 28.

Bu newidiadau sylweddol yn y Scarlets dros yr haf gyda'r prif hyfforddwr Brad Mooar yn dod i mewn ac yn ymuno â thîm ystafell gefn ar ei newydd wedd.

Ac mae Macleod yn credu bod pethau'n dod i'r berw yn braf.

“Mae'r cyfnod cyn y tymor wedi bod yn wych, mae pawb wrth eu boddau ac mae'r awyrgylch yn adeiladu i obeithio rhywbeth arbennig,” meddai'r rhwyfwr cefn.

“Mae’n teimlo fel ein bod ni wedi sychu’r llechen yn lân ac rydyn ni i gyd yn gweithio tuag at yr un nod.

“Mae pawb yn gwthio gyda’i gilydd, mae gennym ni grŵp da iawn ac mae'n gyffrous beth sydd i ddod.”

Gyda 17 chwaraewr i ffwrdd ar ddyletswydd ryngwladol ar hyn o bryd, bydd digon o siawns i dynnu ar y crys newydd yn ystod yr wythnosau agoriadol.

“Mae’n gyfle i bawb,” ychwanegodd Macleod.

“Y flwyddyn y gwnaethon ni ei hennill, dyna pryd y camodd y bechgyn nad oedden yn rhyngwladol. Rydyn ni eisiau gwneud yr un peth eleni, bydd yn rhaid i bawb gamu i fyny a llenwi esgidiau mawr.

“Os edrychwch chi ar bob safle, mae yna gystadleuaeth yn gyffredinol. Mae'r bechgyn i gyd yn hyfforddi cystal, dyna sy'n ei wneud yn lle mor arbennig, does neb yn gorffwys ar eu rhwyfau. ”

Er gwaethaf cwpl o drafferthion anafiadau, roedd Macleod yn dal i gael lle amlwg y tymor diwethaf a gorffen yr ymgyrch fel chwaraewr amddiffynnol gorau’r ‘Scarlets’.

Felly a yw wedi gosod unrhyw dargedau ar gyfer y misoedd nesaf?

“Byddaf yn eu cadw’n agos at fy mrest, mae’r holl ffocws ar y tîm,” ychwanegodd.

“Os gallaf wella fy hun cymaint â phosibl, gobeithio y bydd hynny'n helpu'r tîm ac os gallaf helpu'r tîm rwy'n teimlo fy mod wedi gwneud fy swydd."