Ymunwch â'r pecyn gyda chwe thaliad misol hawdd

20 Jun 2019
Ymunwch â'r pecyn gyda chwe thaliad misol hawdd
Mynd yn ôl

Gall cefnogwyr y Scarlets fanteisio ar opsiwn talu misol newydd i sicrhau eu tocynnau tymor ar gyfer ymgyrch 2019-20.

 

Nawr gallwch brynu eich tocyn tymor a lledaenu'r gost dros chwe thaliad di-log.

 

Bydd ffi archebu gychwynnol o £ 15 (sydd hefyd yn cynnwys tocynnau ychwanegol a brynwyd yn yr un archeb), ond ni chodir llog ar weddill y taliadau.

 

O’i gymharu â chynllun cyllid y tymor diwethaf, gall cefnogwyr arbed hyd at £ 55 ar docyn sengl gyda'r cynllun arbedion newydd. *

 

Enghreifftiau

 

Tocyn tymor safonol y Scarlets £ 242

Ffi archebu £ 15

Cyfanswm cost £ 257

Chwe thaliad misol o £ 42.83

 

Tocyn teulu (dau oedolyn a dau blentyn) £ 320

Ffi archebu £ 15

Cyfanswm cost £ 335

Chwe thaliad misol o £ 55.83

 

Bydd swyddfa docynnau'r Scarlets yn cysylltu â'r cefnogwyr hynny a gofrestrodd eu diddordeb ar gyfer cynnig Pris Cynnar 2019-20.

 

SUT I YMUNO Â'R PECYN

 

AR-LEIN

Dim ond ychydig o symudiadau o’r llygoden sydd gennych chi rhag ddod yn ddaliwr tocyn tymor. Ewch i ticket.scarlets.wales i brynu eich tocynnau.

 

FFÔN

Ffoniwch 01554 29 29 39 a bydd un o'n staff swyddfa docynnau yn falch o siarad â chi drwy'r broses. Oriau agor y swyddfa yw dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 09:00 a 17:00. Gall yr amserau agor amrywio ar ddiwrnodau gêm.

I gael rhagor o fanylion edrychwch ar ein gwefan www.scarletsseasontickets.wales

 

MEWN PERSON

Ymwelwch â Pharc y Scarlets, Pemberton, Sir Gaerfyrddin, SA14 9UZ yn ystod oriau swyddfa arferol a dewch ag unrhyw brawf adnabod sydd ei angen ar gyfer consesiynau a myfyrwyr.OPSIYNAU TALU

Cerdyn Credyd / Debyd

Rydym yn derbyn yr holl gardiau credyd / debyd gan eithrio Amex, Diners Club, Solo neu Electron.

 

Siec

Rhaid gwneud pob siec yn daladwy i Scarlets Regional Ltd.

 

Arian

Dim ond pryniannau a wneir yn bersonol yn swyddfa docynnau Parc y Scarlets y gellir eu talu gydag arian parod.

 

* Nid oes angen gwiriad credyd ar y cynllun cyllid a cheir cymeradwyaeth ar unwaith.