Jon a Ken yn cael eu gwneud yn dderwyddon anrhydeddus yn yr Eisteddfod Genedlaethol

9 May 2019
Mynd yn ôl

Bydd sêr y Scarlets Ken Owens a Jonathan Davies yn cael eu hanrhydeddu gan Orsedd y Beirdd yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Mae'r anrhydedd, a gyflwynir yn flynyddol, yn cydnabod unigolion o bob rhan o'r wlad am eu cyflawniadau a'u hymrwymiad i Gymru, yr iaith Gymraeg a'u cymunedau lleol.

Bydd pâr Cymru, a chwaraeodd rolau allweddol yn ymgyrch Camp Lawn y Chwe Gwlad, yn cael eu hanrhydeddu mewn seremoni arbennig ar Faes yr Eisteddfod yn Llanrwst, Sir Conwy.

Mae'r Eisteddfod yn rhedeg o 3-10 Awst.

Bydd Ken a Jon yn cael eu hanrhydeddu â gwisgoedd glas a byddant yn dderwyddon anrhydeddus ynghyd ag eraill sydd wedi llwyddo ym meysydd y gyfraith, gwyddoniaeth, chwaraeon, newyddiaduraeth, y cyfryngau, gweithgareddau lleol a chenedlaethol.

Mae'r gorsedd hefyd yn anrhydeddu aelodau newydd â gwisgoedd gwyrdd am eu cyfraniad i'r celfyddydau.