Capten y Scarlets Ken Owens yn derbyn cymrodoriaeth anrhydeddus

10 Jul 2019
Capten y Scarlets Ken Owens yn derbyn cymrodoriaeth anrhydeddus
Mynd yn ôl

Mae capten a bachwr y Scarlets, Ken Owens, wedi derbyn cymrodoriaeth anrhydeddus yn ei brifysgol leol, campws Caerfyrddin PCDDS heddiw.

Cyn ymddangos am y tro cyntaf i’r Scarlets tuag at ddiwedd tymor 2005-06, mynychodd Ken Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin, a dechreuodd ei yrfa yng Nghlwb Rygbi Carmarthen Athletic cyn symud i UWIC RFC lle ddechreuodd astudio yn y brifysgol yn 2005.

Wrth dderbyn y wobr, dywedodd Ken Owens: “Cefais fy magu llai na chan medr i ffwrdd o’r brifysgol ac mae wedi chwarae rhan enfawr yn fy mywyd wrth dyfu i fyny. Cefais y cyfle i astudio yma am gyfnod byr cyn i ymrwymiadau rygbi newid fy ffocws. Mae’n anrhydedd i dderbyn y wobr yma ac mae gweld y bobl sydd wedi ei dderbyn dros y blynyddoedd yn dangos cymaint o fraint ydyw.”

Ymddangosodd Ken am y tro cyntaf dros Gymru yn eu trydedd gêm yng Nghwpan Rygbi’r Byd 26 Medi 2011, ac ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad 2012, bu Ken yn rhan o’r pump gem wrth i Gymru ennill y Gamp Lawn.

Cafodd capten y Scarlets ei gyflwyno i’r gynulleidfa gan Ceredig Emanuel, Pennaeth yr Ysgol: Chwaraeon, Iechyd & Addysg Awyr Agored.

Dywedodd: “Yn ystod fy 27 mlynedd yn y Brifysgol mae wedi bod yn fraint ac anrhydedd imi gyflwyno sawl seren chwaraeon nodedig sydd wedi cynrychioli’n gwlad ar y lefel uchaf fel cymrodyr anrhydeddus. Barry John, cyn fyfyriwr ar y campws hwn, y diweddar Ray Gravell, Phil Bennett, yn ogystal â Gerald Davies, Delme Thomas a Roy Bergiers sydd yma gyda ni heddiw.

“Fodd bynnag, yn wahanol i gyn dderbynwyr y cymrodoriaeth anrhydeddus, rwy’n cyflwyno ichi heddiw grefftwr sy’n dal i ymarfer ei grefft, yn dal i fod yn athletwr proffesiynol, ac sydd wrthi’n paratoi ar gyfer ei drydedd Cwpan Rygbi’r Byd gyda charfan Cymru.”