Drama hwyr fel sioc i fechgyn Cymru dan 20 oed yn erbyn Seland Newydd

17 Jun 2019
Mynd yn ôl

Cynhaliodd Cymru dan 20 oed fuddugoliaeth afaelgar 8-7 dros Seland Newydd mewn gêm a aeth i lawr i'r gic olaf yn Rosario.

 

Roedd y maswr Cai Evans wedi cadw ei nerfau i roi cosb gyda 40 eiliad ar ôl, ond roedd yn rhaid i Gymru aros yn nerfus wrth I Baby Blacks Rhif 10, Fergus Burke achub y blaen gyda chic ei hun ar ôl i’r cloc stopio.

 

Llawer o ryddhad i wersyll Cymru, tynnwyd ymgais hir dymor Burke yn eang, gan sicrhau mai Cymru fydd yn chwarae am y pumed safle yn erbyn Lloegr neu Iwerddon yn eu gêm olaf o'r twrnamaint.

 

Roedd y fuddugoliaeth yn seiliedig ar ymdrech amddiffynnol ddychrynllyd gyda'r Scarlets yn gefn i Jac Morgan.

 

Fe wnaeth yr ail resi Jac Price a Morgan Jones sifftiau mawr hefyd, tra bod yr asgellwr Ryan Conbeer yn fygythiad ar yr adegau y cafodd y bêl, gan greu bron i Gymru ddim byd yn yr hanner cyntaf.

 

Cafodd y gêm ei gohirio am awr oherwydd storm mawr yn Rosario, gyda chyflyrau'n chwarae rhan enfawr mewn cystadleuaeth nerfus, ysgytwol.

 

Bryd hynny, roedd Cymru wedi arwain 5-0 diolch i gais 18fed munud gan canolwr y Gweilch Tiaan Thomas-Wheeler, a fanteisiodd ar un o nifer o wallau trafod gan y Babi Duon i fynd drwyddynt a llithro dros y sgôr.

 

Gyda 28 munud ar y cloc a gyda bragu storm, dewisodd y dyfarnwr Christopher Ridley fynd â'r chwaraewyr oddi ar y cae am resymau diogelwch.

 

Dychwelon nhw awr yn ddiweddarach a llwyddodd Cymru i ddal ar eu mantais am weddill yr hanner.

 

Roedd Seland Newydd yn pwyso ar y garfan ar ddechrau'r ail hanner, ond roedd amddiffyniad Cymru yn gadarn.

 

Wedyn dangoswyd Samipeni Finau yn felyn dros Ioan Davies, y cefnwr ar y blaen - roedd yn ffodus nad oedd yn goch a ddangoswyd gan y dyn yn y canol.

 

Edrychodd Cymru i fanteisio i'r eithaf ar eu mantais rifiadol, ond fe wnaethant gyfarch meddiant o fewn golwg y gwyngalch; methodd y maswr Evans hefyd â chwpl o ymdrechion cosb hir.

 

Yn olaf, torrodd argae amddiffynnol Cymru ar 70 munud.

 

Disgyblaeth wael yn rhoi llwyfan i ymosodwyr yn Seland Newydd ac oddi wrtho, fe aeth yr ail res Tupou Va'ai drosodd o'r ystod agos, sef cais a drosglwyddwyd gan y maswr Fergus Burke i roi'r babi yn ei flaen am y tro cyntaf yn y gêm.

 

Yna daeth y ddrama.

 

Ar ôl i Seland Newydd dorri i mewn i linell ymosod Gymreig, fe gadwodd Evans - a oedd wedi methu ei bedair ymgais flaenorol yn y swyddi - ei oeri o 36 metr i roi Cymru ar y blaen.

 

Ond o'r gic gyntaf, cosbwyd Cymru wrth iddynt geisio rhedeg i lawr y cloc, gan ganiatáu un cyfle olaf i Seland Newydd a Burke.

 

Diolch byth am ochr Gareth Williams, hwyliodd y gic yn eang, gan annog dathliadau gan y dynion mewn coch.

 

Mae'r canlyniad yn golygu y bydd y crysau Duon yn gorffen y tu allan i'r chwech uchaf am y tro cyntaf yn hanes y twrnamaint.

 

Seland Newydd - Cais: Tupou Va’ai. Trosiad: Fergus Burke

 

Cymru - Cais: Tiaan Thomas-Wheeler. Cosb: Cai Evans