Liam Williams yn dychwelyd adref i ailymuno â'r Scarlets

26 Dec 2019
Mynd yn ôl

Mae cefnwr Cymru a Llewod Prydain ac Iwerddon Liam Williams yn dychwelyd adref i ailymuno â'r Scarlets.

 

Cyhoeddodd y chwaraewr y newyddion i gefnogwyr y Scarlets ar y cyfryngau cymdeithasol y bore yma cyn y ddarbi fawr ar Ddydd San Steffan yn erbyn y Gweilch.

 

Ar ôl dechrau ei yrfa broffesiynol gyda’r Scarlets wyth mlynedd yn ôl, mae Williams wedi mynd ymlaen i ennill enw da fel un o’r safle 15 gorau yn rygbi’r byd.

 

Wedi'i gapio 62 gwaith i Gymru, lle mae wedi chwarae asgellwr a chefnwr, fe ddechreuodd ym mhob un o'r tri Phrawf Llewod yn ystod y gyfres yn Seland Newydd yn 2017.

 

Yn ystod chwe thymor i’r Scarlets, fe sgoriodd 29 cais mewn 111 ymddangosiad, gan helpu’r ochr i godi deitl Guinness PRO12 yn 2016-17 cyn ymuno â’r Saracens lle roedd yn enillydd Uwch Gynghrair Lloegr ac Cwpan Pencampwyr Ewrop.

 

Yn ogystal â llwyddiant clwb yn ystod 2019 disglair, roedd Williams yn aelod allweddol o dîm buddugol Camp Lawn y Chwe Gwlad a'r garfan a gyrhaeddodd rownd gynderfynol Cwpan Rygbi'r Byd.

 

Mewn rhestr o'r 100 chwaraewr gorau yn y byd eleni, enwodd cylchgrawn Rugby World ef yn bumed.

 

Bydd y chwaraewr 28 oed yn ailymuno â’r Scarlets cyn tymor 2020-21 gyda’i gytundeb newydd yn arwydd clir o uchelgais y rhanbarth.

 

“Rydyn ni wrth ein bodd bod Liam yn mynd adref i’r Scarlets,” meddai Rheolwr Cyffredinol Rygbi Jon Daniels.

 

“Mae’n un o brif chwaraewyr rygbi’r byd ac mae gallu arwyddo chwaraewr o’i safon ar anterth ei bwerau yn tynnu sylw at ein penderfyniad i adeiladu carfan a fydd yn herio am lestri arian. Mae cael Liam yn chwarae ochr yn ochr â phobl fel Leigh Halfpenny, Johnny McNicholl, Steff Evans a'n talent ifanc yn y cefn yn obaith hyfryd.

 

“Daeth Liam drwy’r rhengoedd yma ym Mharc y Scarlets; mae'n deall y diwylliant a'r gwerthoedd rydyn ni'n sefyll o'r neilltu a hefyd yr hyn rydyn ni am ei gyflawni.

 

“Mae’n rhedwr ymosodiadol sy’n gallu goleuo gemau, tra bod ei allu yn yr awyr a’i rinweddau amddiffynnol heb ei ail. Nid oes amheuaeth ein bod yn arwyddo chwaraewr o safon fyd-eang.

 

“Mae Liam hefyd yn ffigwr poblogaidd gyda chwaraewyr, hyfforddwyr a chefnogwyr ac rydyn ni i gyd wedi ein cyffroi gan y gobaith o’i weld yn ôl yma ym Mharc y Scarlets.”

 

Wrth edrych ymlaen at ddychwelyd i'r Scarlets, dywedodd Williams: “Rwyf wedi mwynhau fy amser yn Saracens yn fawr dros y tri thymor diwethaf. Heb os, mae'r amgylchedd wedi fy datblygu fel chwaraewr a pherson. Rwy’n ddiolchgar am y gefnogaeth rydw i wedi’i chael gan y chwaraewyr, y rheolwyr a’r cefnogwyr yn ystod yr amser hwn. Roedd y cyfle i ddychwelyd adref i'r Scarlets yn rhy dda i'w wrthod ac rwy'n hynod gyffrous am y dyfodol. ”