Pethau newydd yn y Parc tymor yma!

Pethau newydd yn y Parc tymor yma!

3 Sep 2018
Pethau newydd yn y Parc tymor yma!
Mynd yn ôl

Dros y misoedd diwethaf ry’n ni wedi bod yn gofyn i chi am adborth am ein profiad diwrnod gêm ym Mharc y Scarlets ac ry’n ni’n falch iawn cadarnhau ein bod ni wedi gwrando, ac wedi gwneud newidiadau cyffrous hefyd!

 

Fe fydd gyda ni mwy o opsiynau bwyd yn y Parc, opsiynau iachus ac eang, partneriaid newydd a llawer mwy!

 

Bwyd

 • Bwyd iach wedi ei baratoi gan ein cogyddion, o dan arweiniad ein Prif Gogydd Nick Bevan
 • Opsiynau cyffrous i lysieuwyr a figaniaid
 • Opsiynau heb glwten
 • Opsiynau halal

 

Pob stand;

 • Wraps Fajita gyda detholiad o lenwadau
 • Nachos Chilli gyda dethoiad o gynhwysion
 • Cawl ffres gyda rôl
 • Pei Celtic Pride

 

Stand y Gogledd a Gorllewin;

 • Wedi partneri gyda Cwm Farm a Crazie Kiosks
 • Mae'r ddau sy'n gysylltiedig yn fwy cyffredin â Phentref y Cefnogwyr wedi ehangu i Stand y Gogledd a’r Gorllewin gan gynnig dewis eang o fwydydd cartref blasus o’r safonau uchaf

 

Pentref y Cefnogwyr;

 • Cwm Farm
 • Crazie Crepes
 • Mr Sweet’s Sweet Shop

 

Taliadau;

Ry’n ni’n falch iawn cadarnhau y byddwn ni yn awr yn derbyn taliadau cardiau yn y bariau.

 

*Mae’r lluniau at ddibenion darlunio yn unig