Morgan ar y daflen sgorio, ond mae Cymru yn dod ag ymgyrch dan 20 i ben gyda colled yn erbyn Lloegr

24 Jun 2019
Mynd yn ôl

Daeth Cymru i ben â'u hymgyrch Pencampwriaeth Rygbi Ugain Rygbi'r Byd gyda gorffeniad chweched-safle ar ôl cwympo 45-26 i Loegr yn Rosario.

 

Gadawyd ochr Gareth Williams gan fomio cynnar a welodd Lloegr yn croesi am dri chais yn ystod y 15 munud agoriadol.

 

Ond llwyddodd Cymru i adfer rhywfaint o falchder gyda phedair cais eu hunain, gan gynnwys un o gefnwr trawiadol y Scarlets, Jac Morgan (yn y llun).

 

Saethodd Lloegr allan o'r blociau i gymryd rheolaeth o'r gystadleuaeth.

 

Ar ôl toriad dechreuol Ryan Conbeer, asgellwr y Scarlets, fe droswyd y bêl gyda Josh Hodge yn hacio cae'r bêl cyn i Ioan Davies gyffwrdd.

 

Fe wnaeth y pecyn Saesneg dagu eu cymheiriaid gyda Will Capon wrth ymyl y sgôr wrth iddo dorri ei ffordd dros y llinell trwy garedigrwydd llinell yrru rymus. Roedd Cymru bellach yn wynebu mynydd i'w ddringo wrth i'r canolwr Tiaan-Thomas Wheeler gael ei hanfon i'r bin am fwrw bêl ymlaen yn fwriadol.

 

Ar ôl adolygu'r ailosodiadau teledu, penderfynodd y canolwr fod ymyriad wedi atal cais tebygol rhag cael ei sgorio a chael cynnig cosb yn briodol.

 

Honnodd Lloegr eu pedwerydd cais ar strôc hanner amser wrth iddynt sgorio o'r ystod fer. Rhoddodd Manu Vunipola, y maswr, Ollie Sleightholme, mab cyn-adain Lloegr Jon Sleightholme, drwy fwlch yn y cae yng Nghymru gyda thocyn prydferth. Fe stopiwyd Sleightholme yn brin o'r llinell ond roedd Joe Heyes wrth law i godi'r bêl a'i haredig i Hodge ei throsi.

 

Er gwaetha'r ffaith fod 28-0 yn y cyfnod yn ôl, dangosodd Cymru lawer o gymeriad i gyfnodau cynnar yr ail hanner gyda Rhif 8 Morgan yn croesi o'r ystod fer ar ôl i'r pac Cymraeg ei wthio dros y llinell.

 

Roedd eu hail sgôr yn gopi carbon o'u cyntaf gyda'r capten Dewi Lake yn cyffwrdd ar ôl llinell yrru a weithiwyd yn dda. Ond dim ond pan oedd yn edrych fel petai Cymru yn cladio yn ôl i'r gystadleuaeth roeddent wedi rhoi cynnig ar lapio Lloegr pan gafodd cic clirio Cai Evans ei godi i lawr gan ganiatáu i Fraser Dingwall sgorio.

 

Sgoriodd y blaenasgellwr Ed Scragg draean ar gyfer Cymru trwy gyfrwng gyrru ac fe wnaeth trosiad Evans leihau'r diffyg i 35-21.

 

Ond mae cic gosb hwyr gan sgôr Hodge a Ted Hill yn y gornel yn rhoi'r canlyniad heb amheuaeth.

 

Cipiodd Cymru gais am gysur hwyr pan gasglodd Rio Dyer gic croes gan Evans.