Siom Murrayfield yn parhau i’r Scarlets

26 Oct 2019
Mynd yn ôl

Parhaodd rhediad colled y Scarlets yn Murrayfield wrth iddynt fynd i lawr i golled gyntaf Guinness PRO14 y tymor, gan golli 46-7 yn erbyn Caeredin yng nghartref rygbi’r Alban.

 

Heb eu niweidio ar ôl eu tair gêm gyntaf yn y gystadleuaeth, syfrdanwyd y Scarlets gan ddechrau anodd o’r tîm cartref - un na wnaethant erioed wella ohono, gan ildio saith cais i gyd.

 

Wrth edrych am eu buddugoliaeth gyntaf ar lawr gwlad ers 2013, roedd yn agoriad trychinebus i’r ymwelwyr, a ildiodd ddau gais i asgellwr De Affrica, Duhan van der Merwe, y tu mewn i’r naw munud agoriadol.

 

Gwaethygodd pan wnaeth y bachwr Michael Willemse y mwyaf o rywfaint o amddiffyniad bregus i wefru drosto am y drydedd, gan adael y Scarlets gyda'r cyfan i'w wneud â dim ond chwarter y gêm wedi pasio.

 

Fe wnaeth symudiad tir slic roi mewnwr Kieran Hardy drosodd ar 33 munud, ond cafodd y sgôr ei tharo pan ddyfarnodd y TMO fod pas fewnol Taylor Davies ymlaen.

 

I gyflyru materion, manteisiodd Caeredin yn llawn gyda phedwerydd cais.

 

Roedd yn ymddangos bod pas ymlaen eu hunain yn y cyfnod adeiladu, ond caniatawyd i'r chwarae barhau a chanolbwyntiodd y canolwr Mark Bennett drosodd ar gyfer cais pwynt bonws yr Albanwyr.

 

Cafodd y clo cartref, Fraser McKenzie, ei gerdyn felyn ar gyfer clirio peryglus ychydig cyn yr egwyl, ond nid oedd y Scarlets yn gallu gwneud y gorau o'r fantais rifiadol ac roeddent yn wynebu mynydd i'w ddringo, gan drechu 26-0 ar yr egwyl.

 

Gwnaeth y prif hyfforddwr Brad Mooar dri newid ar gyfer dechrau’r ail hanner gyda Jonathan Evans, Kieron Fonotia a Dan Davis yn cymryd lle Hardy, Ryan Conbeer a Tom Phillips.

 

Ond Caeredin a estynnodd eu harwain trwy gic gosb Simon Hickey.

 

Gyda Fonotia yn fygythiad gyda phêl mewn llaw, fe aeth y Scarlets ar y bwrdd o’r diwedd pan bwerodd y bachwr newydd Marc Jones drosodd o bellter agos ar 59 munud.

 

Ond y tim cartref a orffennodd mewn steil diolch i eiliad i Willemse, sgôr hat-tric i van der Merwe, seren y gêm, a chais cyntaf i Fijian Eroni Sau i gwblhau buddugoliaeth gynhwysfawr.

 

 

Caeredin - ceisiau: D. van der Merwe (3), M. Willemse (2), M. Bennett, E. Sau. Trosiadau: S. Hickey (3), van der Walt. Cic Cosb: Hickey.

 

Scarlets - ceisiau: M. Jones. Trosiadau: D. Jones.

Dyfarnwr: Frank Murphy (IRFU)