Y chwaraewr newydd, Danny Drake, yn mwynhau croeso Gorllewin Cymru… a’r heulwen!

30 Jul 2019
Mynd yn ôl

O North Harbour i North Dock, mae Danny Drake yn ymgartrefu’n dda ym mywyd Llanelli.

Mae’r chwaraewr ail reng 24 oed yn un o ychwanegiadau newydd y Scarlets ar gyfer 2019-20, gan iddo ymuno â’r garfan ym Mharc y Scarlets fis diwethaf yn dilyn cytundeb â thîm rhanbarthol o Seland Newydd.

Yn dilyn cyfnod heriol o hyfforddiant cyn y tymor, mae’r chwaraewyr yn mwynhau wythnos o seibiant i ail-gynnau’r tân. 

Pan fyddant yn dychwelyd, bydd tim newydd o hyfforddwyr yno i’w cyfarch gyda’r prif hyfforddwr, Brad Mooar a’i gynorthwyydd Glenn Delaney, bellach wedi cyrraedd. 

“Mae wedi bod yn dda, mae’r bechgyn i gyd yn groesawgar iawn, mae’r staff hyfforddi yn dda, mae’r stadiwm yn arbennig a dim ond unwaith mae wedi glawio ers imi fod yma,” gwenodd Danny.

“Roedd dod yma’n benderfyniad mawr i’w wneud, ond yn un hawdd a bod yn onest. Mae’n gyfle mawr imi o edrych ar sefyllfa’r clwb gyda’r holl staff hyfforddi newydd yn cyrraedd. Mae’n gyfnod cyffrous.

“Mae’r ymarfer cyn-tymor wedi bod yn heriol, ond dyna yw’r bwriad… mae wedi bod yn debyg i adref, rhedeg yn y gwres drwy’r amser. 

“Bydd Brad yn cyrraedd gan ddod a syniadau newydd a ‘dw i’n siwr y bydd pethau’n mynd yn fwyfwy heriol am weddill y paratoadau cyn y tymor.

“‘Dw i mor gyffrous i ymwneud â phopeth ac yn methu aros i gael y cyfle i wisgo’r crys.”

Bydd y Scarlets yn chwarae eu gêm agoriadol cyn y tymor oddi cartref yn erbyn y Jersey Reds ddydd Sadwrn, Medi 7fed yn dilyn gornest yn erbyn y gelynion rhanbarthol, y Dreigiau yn Rodney Parade.

Connacht yw’r ymwelwyr i Barc y Scarlets ar gyfer rownd gyntaf y Guinness PRO14 ddydd Sadwrn, Medi 28.

Felly beth am ymuno â’r pac a phrynu’ch tocyn tymor ar gyfer tymor sy’n addo i fod yn hynod gyffrous gan ymweld â http://www.scarletsseasontickets.wales/cy/