Optio Mewn a Chofrestru

Optio Mewn a Chofrestru

9 Feb 2018
Optio Mewn a Chofrestru
Mynd yn ôl

Hoffwn gymryd y cyfle hwn i ddiolch i bawb am eich amynedd wrth i ni weithio i ddatrys ac ateb cwestiynau Optio Mewn a Chofrestru.

 

Yn dilyn problem technegol gyda’r system docynnau ar ôl i’r tocynnau fynd ar werth i bobl oedd wedi Optio Mewn a Chofrestru mae wedi achosi oedi.

 

Os ydych wedi Optio Mewn a Chofrestru eich diddordeb cyn ganol nos ar 6ed Chwefror 2018, ac wedi derbyn ebost yn cadarnhau’r ddau gam, ac wedi anfon ebost yn egluro’r broblem fe fyddwch chi yn clywed gennym.

 

Fe gewch chi fynediad i brynu tocyn gêm hyd 8am bore fory, cyn i’r tocynnau fynd ar werth i’r cyhoedd am 9am.