Draw ar draws Cefnfor yr Iwerydd i Louisville Kentucky!

20 Nov 2019
Mynd yn ôl

Enw: Madison Reinhart

Oedran: 23

 

Ble yn y byd ydych chi'n byw ar hyn o bryd? 

Louisville, KY, UDA

 

Pryd wnaethoch chi ddechrau dilyn y Scarlets?

2017 oherwydd bod fy mhartner yn dod o Lanelli ac wedi fy nghyflwyno i rygbi a'r Scarlets

 

Pwy yw eich hoff chwaraewr?

Leigh Halfpenny

 

Beth fu'ch uchafbwynt fel cefnogwr y Scarlets?

Cyfarfod Leigh Halfpenny

 

Beth yw'r peth gorau am fod yn gefnogwr o’r Scarlets?

Cefnogi tîm gwych a'r ymdeimlad o gymuned sy'n dod gydag ef