Parc y Scarlets wedi ei enwi yn Lleoliad Chwaraeon y Flwyddyn

Parc y Scarlets wedi ei enwi yn Lleoliad Chwaraeon y Flwyddyn

27 Nov 2018
Parc y Scarlets wedi ei enwi yn Lleoliad Chwaraeon y Flwyddyn
Mynd yn ôl

 

Casglodd dros 200 o weithwyr proffesiynol elitaidd yng Ngwesty'r Exchange Caerdydd, ddydd Sul 25 Tachwedd i ddathlu eu cyflawniadau yng Ngwobrau Lletygarwch Cymru i gydnabod twf diwydiant lletygarwch y wlad.Roedd y gwobrau anrhydeddus yn cydnabod ymrwymiad gweithwyr proffesiynol lleol a sefydliadau, o fwytai, bariau, gwestai i wyliau a lleoliadau sydd wedi sefyll allan o'r gweddill oherwydd eu hymroddiad i foddhad cwsmeriaid.Mae Parc y Scarlets yn un o brif leoliadau cynadleddau a digwyddiadau Gorllewin Cymru. Yn ogystal â bod yn gartref i Rygbi'r Scarlets, rydym hefyd yn cynnig cyfleusterau o'r radd flaenaf ar gyfer digwyddiadau heb fod yn gemau, gan gynnwys cinio, cyngherddau ac arddangosfeydd.Enwyd dros 500 o ddigwyddiadau bob blwyddyn, gyda phresenoldeb cyfartalog o dros 10,000 yn nhymor 2017-18 a chroesi'r trothwy o 1 miliwn o docynnau rygbi a werthwyd, cafodd Parc y Scarlets ei enwi'n Lleoliad Chwaraeon y Flwyddyn 2018.Yn erbyn lleoliadau mawreddog fel Stadiwm Principality a Chae Ras Cas-gwent dyfarnwyd Parc y Scarlets am lwyddiannau diweddar gyda'r brif wobr.Dywedodd Carrie Gillam, Rheolwr Cyffredinol Parc y Scarlets; “Roedd yn anrhydedd mawr cael fy enwebu yn y categori hwn a bod yn erbyn lleoliadau eiconig fel Stadiwm y Principality.“Mae Parc y Scarlets yn gyfystyr â rygbi ond mae gennym amrywiaeth enfawr o ddigwyddiadau yn ein catalog cefn, o bêl-droed rhyngwladol i ddigwyddiadau cerddoriaeth fyw sy'n arddangos y stadiwm fel prif leoliad cynadleddau a digwyddiadau yng Ngorllewin Cymru.“Mae ennill gwobr mor bwysig yn fraint ond mae hefyd yn gydnabyddiaeth wych o'r gwaith caled a wneir gan ein tîm bach o staff ymroddedig.”Dywedodd Llefarydd Gwobrau Lletygarwch Cymru 2018: “Mae diwydiant lletygarwch Cymru wedi tyfu'n sylweddol dros y blynyddoedd ac mae hyn wedi cyflwyno heriau newydd i'r gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn y sector hwn. Mae disgwyliadau cwsmeriaid wedi cynyddu ond yr enillwyr hyn yw'r arbenigwyr wrth ddiwallu anghenion a gofynion eu cwsmeriaid.“Mae'r enillwyr, a ddewiswyd gan y cyhoedd, yn adlewyrchiad cywir o'r ymrwymiad, ansawdd a gwasanaeth cwsmeriaid amhrisiadwy sy'n llifo yn y diwydiant lletygarwch. Dangosodd y gwobrau hefyd yr unigolion hynny sy'n gweithio'n ddiflino i gyflawni llwyddiant yn y diwydiant, boddhad cleientiaid a phob un ohonynt tra'n hyrwyddo rhagoriaeth yn y sector lletygarwch.“Hoffem longyfarch yr holl enillwyr a'r rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol am eu cyflawniadau anhygoel.”