Enwebwyd Parc y Scarlets ar gyfer brif wobr

Enwebwyd Parc y Scarlets ar gyfer brif wobr

19 Nov 2018
Enwebwyd Parc y Scarlets ar gyfer brif wobr
Mynd yn ôl

Mae Parc y Scarlets yn un o brif leoliadau cynadledda Gorllewin Cymru. Yn ogystal â bod yn gartref i'r Scarlets, rydym hefyd yn cynnig cyfleusterau o'r radd flaenaf ar gyfer digwyddiadau nad ydynt yn ddiwrnodau gêm, gan gynnwys cynadleddau, ciniawau ac arddangosfeydd.

 

Mae'r Stadiwm yn llawn hanes, sy'n cael ei adlewyrchu yn ein Teithiau Treftadaeth, sy'n agored i aelodau'r cyhoedd eu mynychu.

 

Yn ogystal, pam na wnewch chi aros yn Lolfa’r Strade, sydd wedi'i lleoli yn y Stadiwm. Mae Lolfa’r Strade yn cynnig amrywiaeth o ddiodydd poeth ac oer yn ogystal â detholiad o bethau arbennig dyddiol cartref.

 

Mae Parc y Scarlets wedi datblygu i fod yn un o'r lleoliadau digwyddiadau gorau yng Ngorllewin Cymru dros y degawd diwethaf. Mae'r sêr pop The Saturdays, Jess Glynne, Steps a llawer mwy wedi perfformio yn y Parc.

 

Rydym wedi llwyfannu gemau pêl-droed rhyngwladol, wedi croesawu enillydd Cwpan y Byd, Paul Pogba a'i ochr Manceinion Unedig yn ogystal â Gareth Bale, y bêl-droediwr Cymreig.

 

Mae ein Partïon Nadolig sydd bron yn cael eu gwerthu yn un o'r tocynnau Nadolig poethaf yn y dref ac rydym yn hynod gyffrous i groesawu'r Superprix cyntaf i Barc a Llanelli yr haf nesaf!

 

Wrth i ni ddathlu deng mlynedd ym Mharc y Scarlets rydym yn falch iawn o gadarnhau ein bod wedi cael ein henwi ymysg y 3ydd Gwobrau Lletygarwch Cymru 2018.“Rydym yn falch ac yn gyffrous ein bod nid yn unig yn cael ein henwebu yn y categori hwn ond hefyd yn erbyn lleoliadau eiconig fel Stadiwm Principality.“Mae Parc y Scarlets yn gyfystyr â rygbi ond mae gennym amrywiaeth enfawr o ddigwyddiadau yn ein catalog cefn, o ddigwyddiadau pêl-droed rhyngwladol i ddigwyddiadau cerddoriaeth fyw, sy'n arddangos y stadiwm fel prif leoliad cynadleddau a digwyddiadau Gorllewin Cymru,” meddai Parc y Scarlets Cyffredinol. Rheolwr Venue Carrie Gillam.Mae Gwobrau Lletygarwch Cymru yn dathlu llwyddiant yn y diwydiant lletygarwch ac rydym yn un o ddeg o gystadleuwyr yn y rownd derfynol.

 

Dyma'r rhai a gyrhaeddodd rownd derfynol Lleoliad Chwaraeon y Flwyddyn:

 

Stadiwm Dinas Caerdydd

Stadiwm Principality

Stadiwm Liberty

Cae Rasys Ffos Las

Parc y Scarlets

Rodney Parade

Cylchdaith Llandow

Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd

IAW - Arena Iâ Cymru

Cae Ras Cas-gwent

 

Cynhelir y 3ydd #HospitalityAwards  yng Nghymru ar ddydd Sul 25ain Tachwedd.