"Rwy’n hapus gyda'r perfformiad," meddai Kelly

"Rwy’n hapus gyda'r perfformiad," meddai Kelly

30 Sep 2018
"Rwy’n hapus gyda'r perfformiad," meddai Kelly
Mynd yn ôl

Wynebodd Scarlets gêm anodd ym Mharc Caerfyrddin, Sadwrn 29ain Medi, wrth iddynt fynd yn erbyn Eryr  Connacht ar gyfer pedwerydd rownd y Cwpan Geltaidd.

 

Roedd y ddau dîm yn gystadleuol yn yr hanner cyntaf lle gwelwyd y ddau dîm yn llwyddo i gael dau gais yr un, ond yn anffodus i'r ymwelwyr, llwyddodd y Scarlets i sgori tri chais ychwanegol i sicrhau eu buddugoliaeth yn ddiweddarach yn yr ail hanner.

 

Wrth fynegi ei feddyliau ar ôl y gêm, dywedodd y prif hyfforddwr Richard Kelly; "Roedd llawer o'r bechgyn ifanc wedi camu i fyny heddiw ac yn chwarae'n dda, yn enwedig wrth i rai o'r bechgyn iau gael cyfle wrth i ni weld y prif tîm yn gwneud ychydig o newidiadau i'w tîm ar gyfer y gêm Kings. Rwy'n hapus iawn o'r perfformiad ac yn enwedig yr ymdrech y mae'r bechgyn wedi roi heddiw. "

 

Ar ôl cyfnod cosb trwm iawn yn yr hanner cyntaf, aeth Kelly ymlaen i ddweud; "Ar adegau, mae'n debyg nad oeddem yn cael rhywfaint o'n cywirdeb yn iawn, ynghyd â rhywfaint o'n gweithrediad, ond yr hyn a ganiatawyd inni fynd i ffwrdd â hi oedd pa mor galed y bu'r bechgyn yn gweithio gyda'i gilydd a pha mor dynn ydyn nhw, ond rydym yn hapus i'w gymryd ymlaen fel pethau i ni weithio arni ar gyfer yr wythnos nesaf. "

 

Gan edrych yn fanwl ar y strategaethau a ddefnyddiwyd yn yr ail hanner a sicrhaodd eu buddugoliaeth, aeth Kelly ymlaen i nodi; "Roedd Connacht yn dda heddiw, ond mae yna bethau y gallem fod wedi gwneud yn well i reoli'r gêm, yn ystod hanner amser buom yn sôn am rai o'r pethau y gallem eu gwneud i greu mwy o bwysau a mwy o trosiant o’r bêl, ond yn yr ail hanner fe welon ni lawer mwy o hyn a oedd yn caniatáu inni gael llwyfan ymosod gwell a gwell amddiffyn ar adegau."

 

Sgor Terfynol:

Scarlets A 35 Eryr Connacht 19

 

Fe fydd y Scarlets yn hedfan dros y dŵr i wynebu Munster, ym Mharc Annibynnol yr Iwerydd, dydd Gwener 5ed o Hydref, CG 19:30.

 

I weld gwybodaeth gemau’r Cwpan Celtaidd dilynwch y ddolen isod;

https://www.scarlets.wales/en/rugby/academy-news/articles/celtic-cup-fixtures/