Blaenarchebwch eich crys cartref nawr!

Blaenarchebwch eich crys cartref nawr!

30 Jan 2018
Blaenarchebwch eich crys cartref nawr!
Mynd yn ôl

Ry’n ni’n falch iawn cadarnhau bod ein Partner Cit Macron yn disgwyl derbyn stoc newydd o grysau cartref ym mis Mawrth!

 

Os nad oeddech chi’n un o’r bobl lwcus i brynu un o’r crysau, ar ôl galw mawr amdanynt, efallai mai hwn yw’ch cyfle chi!

 

Gwnewch yn siwr bod eich crys chi gyda chi mewn da bryd ar gyfer rownd wyth olaf Cwpan Pencampwyr Ewrop ar ddydd Gwener y Groglith, 30ain Mawrth.

 

Blaen archebwch eich crys nawr o’r linc hwn. Mae’n rhaid blaenarchebu’r crysau i gyd ar y we. Mae disgwyl i’r crysau gyrraedd o ddydd Llun 19eg Mawrth.