Price yn hapus dros ben gyda buddigoliaeth dros Seland Newydd

18 Jun 2019
Mynd yn ôl

Mae ail reng y Scarlets, Jac Price, wedi adlewyrchu ar fuddugoliaeth afaelgar Cymru o dan 20 oed dros Seland Newydd, gan ddatgan: “Mae'n gamp enfawr”.

Roedd y cynnyrch o Gaerfyrddin, sydd wedi dechrau pob gêm ar gyfer ymgyrch Pencampwriaeth y Byd Cymru, wrth wraidd arddangosfa gref a gynhyrchodd fuddugoliaeth ochneidiad olaf 8-7 dros y crysau duon yn Rosario.

Dathlodd Price a'i gyd-chwaraewyr mewn steil ar y chwiban olaf ar ôl gwylio cosb oddi wrth y maswr.

Ac wedyn nid oedd yn cuddio ei lawenydd.

“Mae'n gamp enfawr ac roedd yn deimlad gwych ar y chwiban olaf,” meddai Price.

“Fe ddywedon ni cyn y gêm pe byddem yn curo Seland Newydd, byddai'n enfawr i ni. Rydym ar ben ein digon.

“Mae Seland Newydd yn genedl rygbi enfawr, ni all llawer o bobl ddweud eu bod wedi eu curo.

“Fe allech chi weld cymeriad y bechgyn, roedd pawb yn cloddio yn ddwfn i'w gilydd, pob tacl a throsiant. Roedd yn ymdrech enfawr. ”

Rhoddodd cais hanner cyntaf y canolwr Tian Thomas-Wheeler Cymru 5-0 yn y blaen nes i Seland Newydd daro â chais wedi'i drosi.

Ond yn y funud olaf, cynhaliodd y maswr Cai Evans ei nerfau i slotio'r gic fuddugol.

“Dydych chi ddim yn cael llawer o gyfleoedd yn erbyn ochr o ansawdd Seland Newydd, diolch byth, cymerodd Tiaan ei gyfle ac yna glaniodd Cai y gic honno,” ychwanegodd Price, un o saith Scarlets yng ngharfan Gareth Williams yn yr Ariannin.

“Mae cicio Cai o'r radd flaenaf, rydym yn dibynnu arno gymaint o weithiau. Roeddwn i wrth fy modd iddo ef ei fod wedi cicio'r un buddugol. ”

Bydd Cymru yn awr yn chwarae Lloegr i benderfynu pwy fydd yn dod yn bumed safle yn y twrnamaint.

“Mae'n bwysig nad ydym yn or-hyderus,” ychwanegodd Price. “Mae angen i ni gadw at ein cynllun gêm eto a gobeithio gorffen gyda buddugoliaeth arall.”