Manylion tocynnau Rownd yr 8 Olaf

Manylion tocynnau Rownd yr 8 Olaf

John Barclay
22 Jan 2018
Manylion tocynnau Rownd yr 8 Olaf
Mynd yn ôl

Fe fydd y Scarlets yn croesawu La Rochelle i Barc y Scarlets ar benwythnos y Pasg yn rownd wyth olaf Cwpan Pencampwyr Ewrop.

 

Bydd dyddiad ac amser cic gyntaf y gêm yn cael eu cyhoeddi yn hwyrach yr wythnos hon.

 

Nid yw’r gêm yn rhan o docynnau tymor ac mae’r wybodaeth i gyd sydd angen arnoch chi fel a ganlyn.

 

Dalwyr Tocyn Tymor

 

Fe fydd gan ddalwyr tocyn tymor gyfnod arbennig i brynu eu sedd / tocyn sefyll o 9am Gwener 26ain Ionawr i 7pm Gwener 9fed Chwefror.

 

Cewch brynu’r tocyn am bris gêm Categori A presennol, cewch ddod o hyd i’r prisiau i gyd yn y tabl isod.

e.e. os oes gennych Docyn Tymor Safle Sefyll fe fyddwch chi’n talu pris Categori A o £18

 

Ni fydd dalwyr tocyn tymor yn gallu prynu tocynnau ychwanegol cyn i’r tocynnau fynd ar werth i’r cyhoedd.

 

Nid yw’n bosib i ni gadw tocynnau na’ch sedd tu hwnt i’r dyddiadau uchod.

 

Opt In

 

Fe fydd cefnogwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer E-lythyr ‘Hotspot’ y Scarlets yn cael cyfnod unigryw 24-awr rhwng 7pm Iau 8fed Chwefror – 7pm Gwener 9fed Chwefror i brynu tocynnau.

 

Gwethiant Cyhoeddus

 

Fe fydd y tocynnau, gêm a lletygarwch, yn mynd ar Werthiant Cyhoeddus am 9am Sadwrn 10fed Chwefror.

 

 

Prisiau tocynnau Rownd yr 8 Olaf Cwpan Pencampwyr Ewrop;

 

 

Pris tocyn gêm

Dalwyr Tocyn Tymor - Categori A

STRADE

 

 

Oedolyn

£42

£38

Concession

£42

£38

Junior

£8

£8

YAFTS (17 yrs +)

£12

£12

 

 

 

1872

 

 

Oedolyn

£38

£36

Consesiwn

£32

£30

Ieuenctid

£8

£7

YAFTS (17 yrs +)

£12

£12

 

 

 

PREMIER

 

 

Oedolyn

£36

£33

Consesiwn

£30

£26

Ieuenctid

£7

£6

YAFTS (17 yrs+)

£11

£10

 

 

 

SAFONOL

 

 

Oedolyn

£33

£25

Consesiwn

£26

£20

Ieuenctid

£6

£5

YAFTS (17 yrs+)

£10

£9

 

 

 

SAFLE SEFYLL

 

 

Oedolyn

£25

£18

Consesiwn

£20

£14

Ieuenctid

£5

£5

YAFTS (17 yrs+)

£9

£7

 

 

Fe fyddwn ni’n gallu cadarnhau dyddiad ac amser y gêm yn hwyrach yr wythnos yma pan fyddwn ni’n derbyn cadarnhad.

 

Diolch am eich cydweithrediad a’ch cefnogaeth.