Richard Whiffin yn siarad am ddechrau o'r newydd, IQ rygbi a her Benetton

6 Nov 2019
Mynd yn ôl

Cyn gêm dydd Sadwrn yn erbyn Benetton, siaradodd hyfforddwr cynorthwyol ymosod y Scarlets Richard Whiffin gyda’r cyfryngau.

Dyma beth oedd ganddo i'w ddweud.

 

Sut ydych chi wedi setlo hyd yn hyn?

RW: “Rwy’n ei fwynhau’n fawr; Rwyf wedi dweud o'r diwrnod cyntaf, mae yna deimlad gwych yma. Mae gennym grŵp ifanc o chwaraewyr sydd eisiau dysgu a grŵp o staff hyfforddi a rheoli sy'n newydd, yn mwynhau amser a chwmni ein gilydd yn fawr ac yn gwthio'r tîm hwn ymlaen. Mae'n lle wych i weithio, gyda chyfleusterau gwych, rydw i wir wedi mwynhau fy nhri neu bedwar mis cyntaf o fy amser yma. ”

 

Pa mor falch ydych chi wedi bod fel tîm hyfforddi gyda dechrau'r ymgyrch?

RW: “Mae'n grŵp newydd yn dod at ei gilydd felly dydych chi byth yn gwybod yn iawn ble rydych chi'n mynd i gyrraedd. Mae'r bechgyn wir wedi ystyried ein pwyntiau ac rydym yn gwella wythnos wrth wythnos. Rydym wedi cipio pedair buddugoliaeth o bump ar y dechrau; rydyn ni wedi cloddio i mewn ac wedi ennill cwpl o fuddugoliaethau, fe wnaethon ni gynnal ychydig o sioe yn erbyn Zebre, ond yn yr ystyr bod yna berfformiadau y gallwn ni wella arnyn nhw a dyna beth rydyn ni'n edrych i'w wneud wythnos yn wythnos allan. "

 

Beth am gêm ymosod y Scarlets?

RW: “Rydyn ni wedi newid ychydig o bethau, mae yna rai ffocws gwahanol a rhai syniadau gwahanol iddyn nhw eu hystyried. Rydw i, Dai a Brad eisiau bod yn arloesol o ran sut rydyn ni'n ceisio hyfforddi'r gêm a rhoi rhai pethau i'r chwaraewyr feddwl amdanyn nhw a gyrru ein gêm ymlaen mewn gwirionedd. ”

 

A yw’r talent ifanc yn y Scarlets yn creu argraff arnoch?

RW: “Y peth mwyaf yw eu IQ, eu gwybodaeth am rygbi. Mae'r ffaith eu bod eisiau gwella a'u gallu i roi hwb i'w gêm wedi creu argraff fawr arnaf oherwydd bod eu IQ rygbi mor dda. ”

 

Pa mor anodd fydd her Benetton?

RW: “Does ond rhaid edrych ar ble wnaethon nhw orffen y llynedd, yn drydydd yn eu Cynhadledd ac yna gwthio Munster yr holl ffordd. Mae'n agos at dîm Eidalaidd llawn, bydd yn her i ni, ond mae gennym ni rai opsiynau rydyn ni'n meddwl y gallwn ni herio Benetton."